درخشش ماه در حالت بدر

دوشنبه 24 آبان یگانه قمر ماه در کاملترین حالت خود در 70 سال اخیر در آسمان خودنمایی می کند.
عکس: رضا قادری/ شیراز/ایرنا

کد خبر: 30586 | تاریخ خبر: 25/08/1395

انتهای پیام /*