مصاحبه (1)

کد خبر: 30599 | تاریخ خبر: 09/01/1396


 


1-   مصاحبه با چه هدفی انجام می شود؟


 


2-   ویژگی های یک مصاحبه کننده حرفه ای چیست ؟


 


3-   مصاحبه حضوری چه مزایایی دارد؟


 


4-   محاسن و معایب مصاحبه تلفنی چیست؟


 


5-    مصاحبه های کتبی معمولا در چه مواقعی انجام می شود؟


 


6-   مهم ترین اشکال در مصاحبه های کتبی کدام است؟


 


7-    مصاحبه از نظر تعداد مصاحبه کنندگان و مصاحبه شوندگان به چند دسته تقسیم می شود؟


 

انتهای پیام /*