مصاحبه (4)

کد خبر: 30612 | تاریخ خبر: 07/04/1396

1-    قبل از مصاحبه باید چه اطلاعاتی در مورد مصاحبه شونده به دست آورید و منابع دستیابی به این اطلاعات چیست؟


 


2-    سوالات چالشی در مصاحبه بهتر است چگونه مطرح شوند؟


 


 3-    دقت و توجه کافی به پاسخ های مصاحبه شونده چه نتایجی می تواند داشته باشد .


 


4       - کم توجهی به پاسخ های مصاحبه شونده چه اثری در روند مصاحبه برجا می گذارد؟


 


5       - مطرح کردن پرسش های نامناسب و بیجا چه اختلالاتی می تواند به وجود آورد؟  


 

انتهای پیام /*