کد مطلب: 30507 | تاریخ مطلب: 1395/04/12
نسخه چاپی | ارسال به دوستان

آشنایی با اصطلاحات خبری 12

آشنایی با اصطلاحات خبری 12

 خبرفوری ؛    (breaking news- newsflas Newsbreak)


رویداد یا خبر زمانی که تازه  اتفاق   افتاده  و منتشر  شده -  بویژه  اگر مهم  باشد – خبرفوری است . براین اساس  و با توجه  به چرخه  24  ساعته خبر ،  خبرفوری  براهمیت  لحظه ای  رویداد یا مساله  دارای ارزش خبری خاصی  تاکید  - می کند که در رقابت  با دیگر  اخبار اولویت  و ضرورت  خود را تحمیل کرده است .


منبع : واژه  های کلیدی  در روزنامه نگاری دکتر احمد توکلی اخبار هجو؛  (Fake news)  : 


بازنمایی  تخیلی  فرهنگ  عامه پسند  در روزنامه نگاری  است  با هدف  مغشوش  ساختن  تمایز میان واقعیت  و خیال  برای مقاصدی  چون  تاثیر گذاری  طنز  یا کمدی .  این نوع  جعل سازی  و تقلب  ،  فرضیات  هنجاری  ارزشی  را که پایه و اسا س اخبار « کامل  و درست »  است  به طریقی  به عامل  تسکین  و آرامش  شدید  تبدیل می کند که سرگرم  کننده  و گاه  افشاکننده است  مثل  دروغ  روز 13  نوروز.


 منبع : واژه  های کلیدی  در روزنامه نگاری دکتر احمد توکلی
***************


  پیگیری خبر ؛ ( Follow lead ): 


زمانی از این اصطلاح  استفاده  می شود که روزنامه نگار  به پیگیری خبری اقدام  می کند  که قبلا  آن را پوشش  داده است  . علاوه  براین ، می تواند پیگیری  خبری  باشد که از سوی  یک  سازمان رسانه ای  قبلا  تحت پوشش  قرار گرفته  و اکنون پایه  تهیه  خبری است  که  یک  سازمان  خبری  دیگر  قرار است ، پوشش  دهد .


منبع : واژه  های کلیدی  در روزنامه نگاری دکتر احمد توکلی
***************


اطلاعیه  خبری ؛ (Handout) :  


به اطلاعیه هایی گفته می شود که سازمان ها ، شرکت ها ، مراکز  اقتصادی  ، دانشگاه ها  یا نهادهای  سیاسی  ، قدرت و... برای رسانه ها ارسال می کنند  تا از این  طریق  اخبار  خود را به اطلاع  عموم  مردم  برسانند.  واژه های دیگری  که در همین  رابطه  و با همین  معنا  به کار  گرفته می  شوند  عبارتند از news releaseو press release.


منبع : واژه  های کلیدی  در روزنامه نگاری دکتر احمد توکلی
***************


 استند ینگ هد ؛ (Standing head): 


نواری  است  که در بالای  یک گرافیک  خبری  ، تیزر  تبلیغی ، نمودار  و ... قرار می گرد و آن مورد خاص  را معرفی می کند.


منبع  واژه نامه  ارتباطات  از  یونس  شکرخواه
***************


 ارجاع؛ ( Refer) : 


متن کوتاهی  است  که در دل یک مطلب  اصلی  تر ( غالبا  در  صفحه  اول )  آورده  می شود  و به  طور  مختصر  مرتبط  با موضوع  اصلی  را معرفی  و به  صفحه  مربوطه  ارجاع می دهد .


منبع : واژه  های کلیدی  در روزنامه نگاری دکتر احمد توکلی
***************


 شم خبری ؛( Nose for news) :  


گزارشگران و خبرنگاران  برای جمع آوری اطلاعات  و سرعت  در تصمیم  گیری های  خبری به  شامه  ای  قوی نیاز  دارند که اصطلاحاً  به آن  شم خبری  می گویند  .


  منبع : واژه  های کلیدی  در روزنامه نگاری دکتر احمد توکلی
***************


 خودمختاری متنی ؛ (Textual autonomy ): 


  مفهومی که رولان  بارت فرانسوی مطرح  کرد . خودمختاری متنی  به این معناست که وقتی  مولف اثری  را منتشر می کند آن اثر  دیگر متعلق  به او نیست  ، چراکه  خواننده هنگام استنباط  از متن  ، بر آنچه از متن در یافت  می کند  و آنچه که خود دارد ، تأثیر می گذارد . از این رو متن خودمختار می شود .


منبع  واژه نامه  ارتباطات  از  یونس  شکرخواه
***************


طبل های سخنگو ؛  ( Talking drums): 


اشاره به استفاده  از  طبل  در  قبایل  به عنوان  وسیله ای  پیام رسان  که در  آن انواع  ریتم ها  ، مفاهیم  و معانی  ویژه ای دارد . نوع  نواختن  طبل  در پادگان ها نیز مفاهیم ویژه ای  دارد .


منبع  واژه نامه  ارتباطات  از  یونس  شکرخواه
***************


 گذار ؛ ( Transition )  :  


گذار  نامحسوس از یک پاراگراف  به پاراگراف دیگر  در مطلب  خبری  ، به  طوری که خواننده  متوجه  ورود  به بحث  جدید  نشود  و در  خبر  حالت  گسست  به وجود  نیاید. 


منبع  واژه نامه  ارتباطات  از  یونس  شکرخواه
***************


قانون  اعداد بزرگتر ؛( Law of larg numbers ) :  


رابطه  میان حجم  مخاطبان  هر رسانه  با  سود  آگهی ها  و همچنین  سطح  محتوای  رسانه  را گویند  . هر چه اعداد  در این  چهارچوب  بزرگ تر  باشند ،  سود بیشتر  است .  این تلقی  غالباً  باعث  افت محتوای  نشریات  در جهت  جذب  مخاطب  می  شود .


منبع  واژه نامه  ارتباطات  از  یونس  شکرخواه
***************


 قانون  مخاطب  مناسب  ؛(Law of right people)   :


این قاعده  در آگهی  ها در  نظر گرفته می  شود  و به  این معناست  که پیام  آگهی باید  به خواستاران  و مخاطبان  بالقوه  آن  برسد .  در غیر  این  صورت  کاری  عبث  و بیهوده  است . 


منبع  واژه نامه  ارتباطات  از  یونس  شکرخواه
***************


 میراث  هراس ؛ ( Legacy of fear)  : 


مجموعه ای از باورها که در آن ها ارتباطات جمعی از  قدرت  تأثیرگذاری  پدیده ای  خطرناک به حساب  می آید .


منبع  واژه نامه  ارتباطات  از  یونس  شکرخواه
***************


 نامه  به سردبیر ؛(Lette r s to the editor): 


عنوان  ستونی  در نشریات  غرب  که عموما  نامه ای  بحث  آفرین  که برای  نشریه  ارسال  شده  است  در آن  چاپ می رسد .


منبع  واژه نامه  ارتباطات  از  یونس  شکرخواه


 


 

. انتهای پیام /*

دیدگاه ها و نظرات

برای ارسال نظرات از فرم پایین صفحه استفاده کنید.
مسئولیت نوشته‌ها بر عهده نویسندگان آنهاست و گذاشتن آنها به معنی تائید نظرات آنها نیست.
فرستنده: *  
پست الکترونیک:
نظر:
 
کد امنیتی:
ارسال