کد مطلب: 30583 | تاریخ مطلب: 1395/08/18
نسخه چاپی | ارسال به دوستان

آینده مدیریت رسانه و مدیریت رسانه های آینده (2)

آینده مدیریت رسانه و مدیریت رسانه های آینده (2)
روش پژوهش


برحسب روش مطالعه، این پژوهش در زمره پژوهش های توصیفی قرار می گیرد و برای انجام آن از متدلوژی مطالعات کتابخانه ای و از منابع اینترنتی و میدانی با گرفتن دیدگاه متخصصان ارتباطات و رسانه، آینده پژوهی و ICT یعنی روش دلفی استفاده شده است.


فرآیند پژوهش (روش اجرای پژوهش)


جهت انجام این پژوهش و براساس چارچوب در نظر گرفته شده مراحل زیر طی گردید:


نتایج میدانی    عملیات اجرایی        انتخاب راه حل          هدف گذاری      مسأله­ شناسی


1-  مسأله شناسی


همان گونه که پیش تر گفته شد، مسأله این رساله آن بود که «آیا  رادیو و تلویزیون به صورت کنونی ماندنی است؟ و می تواند ادامه حیات دهد؟ و اگر نه، آینده آن چگونه خواهد بود؟».2- هدف گذاری


طراحی و معماری رادیو و تلویزیون آینده هدف این پژوهش بود که در 3 جزء یا موجودیت متجلی می شود:


فرم، محتوا، و زیرساخت های فناوری ارتباطات و اطلاعات است. (Form, Content & ICT Infrastructure). پس هدف، طراحی و معماری این 3 صورت نامبرده است.3-  انتخاب راه حل


برای یافتن راه حل مسأله با توجه به هدف گذاری صورت گرفته، بهترین و شاید تنها راه حل بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT و آینده پژوهی MFS بود ( که دلایل آن برای رعایت اختصار در این جا آورده نمی شود).4- عملیات اجرایی


در این مرحله مدل مفهومی تحقیق طراحی گردید که برای رسیدن به این مدل فعالیت های زیر انجام گرفت:


4-1- بررسی تغییرات رسانه از سنتی به مدرن (بحث رسانه جمعی و اجتماعی)


4-2- تعیین زنجیره ارزش رسانه


4-3- شناسایی مدل مفهومی کسب و کار مناسب صنعت رسانه


4-4- طراحی و معماری سازمانی رسانه


4-5- معماری رسانه


4-6- عملیات دلفی


5-     جامعه آماری


تمام متخصصان حوزه میان رشته ای رسانه (رسانه، ارتباطات، فناروی ارتباطات و اطلاعات، آینده شناسی و...) در این جامعه آماری قرار می گیرند.6- حجم نمونه


حجم نمونه علمی لازم برای این پژوهش با استفاده از فرمول زیر با سطح اطمینان 95 درصد و خطای 0/05  (5 صدم درصد) 385 نفر است.


      

             


 7- نحوه انجام و ارسال 2 دور پرسشنامه


پرسشنامه دور اول:


پرسشنامه دور اول به شکل باز بود. در این پرسشنامه از پرسش شوندگان (نمونه) درخواست شد که درخصوص «فرم و ومحتوای رسانه های آینده» برای «پاسخ گویی به انتظارات مخاطبان رسانه ها» نظرات خود را ارائه کنند و «سرفصل های کلیدی» این مباحث را ارائه کنند.


در این دوره برای حدود 4 برابر حجم نمونه (1400 نفر در خارج و 140 نفر در داخل کشور) پرسشنامه ارسال شد.


این کار به 2 دلیل بود:


- معمولا در پرسشنامه هایی که به صورت ایمیلی و غیرحضوری انجام می گیرد، امکان بازگشت صد درصد پرسشنامه ها وجود ندارد.


- ممکن است پس از دریافت مشخصات، شماری از نخبگان (پرسش شوندگان- نمونه) در محدوده مشخصات تعریف شده قرار نداشته باشند و حذف شوند.


پرسشنامه دور دوم:


پس از دریافت 500 عدد از پرسشنامه های 1540 تایی دور اول، مشخصات پرسش شوندگان با مشخصات تعریف شده پژوهش دقیقا تطبیق داده شد و 100 مورد که تطابق نداشتند کنار نهاده شدند. در این پاسخ ها به بیش از 60 مورد در حوزه فرم و 35 مورد در حوزه محتوا اشاره شده بود، مواردی  را که بیش از 50 درصد افراد در پاسخ ها مشترکاً بدان اشاره نموده بودند، یعنی 50مورد در حوزه فرم و 23 مورد در حوزه محتوا استخراج شد و موارد اختلافی و نادر کنار گذاشته شد و در قالب پرسشنامه دوم برای اظهارنظر نهایی برای افراد متخصص ارسال گردید.


بنابراین برای رسیدن به یک توافق نسبی روی فرم رسانه های آینده، مجدداً از 400 نفر باقیمانده پرسش شوندگان درخواست شد روی موارد انتخاب شده- 50 مورد در حوزه فرم و 23 مورد در حوزه محتوا- اظهارنظر کنند.


پس از دریافت پرسشنامه های مرحله دوم، اطلاعات کامل استخراج و به کمک نرم افزارهای مربوطه تحلیل شد و به شکل نموداری نمایش داده شد.8- ملاک انتخاب (مشخصات) پرسش شوندگان


-  10 سال سابقه کار عملیاتی در حوزه رسانه یا آینده پژوهی و فعال در حال حاضر


- رسانه نگار بودن (چند مهارته؛ منعطف)


- نوآور بودن (کتاب، مقاله، سخنرانی، وبلاگ و ...)


- عضو مراکز پیشتاز «رسانه، MFC، ICT » و (,… MTT, BBC, Stanford) 


- فعالیت در یکی از شبکه های اجتماعی (توییتر، فیس بوک و...)


- داشتن مدرک Ph.D


حوزه فعالیت پرسش شوندگان


- رسانه


- ارتباطات


- فناوری ارتباطات و اطلاعات


- آینده پژوهی


- معماری سازمانی


- روزنامه نگاری


- تولید (رسانه ای)


- خبر


- بازاریابی (رسانه ای)


- مدیریت رسانه


- پژوهشگر رسانه


- تحقیق و توسعه رسانه


- رسانه های اجتماعی


- رسانه های جدید


- روزنامه نگاری سایبر


- رسانه های سنتی (پخش)


- سرگرمی


- راهبردساز/ استراتزیک


- تبلیغات


- حقوق و مالکیت معنوی


نمونه هایی از محل فعالیت پرسش­ شوندگان


- دانشگاه ام آی تی


- آزمایشگاه رسانه ام آی تی


- دانشگاه واشنگتن


- دپارتمان ارتباطات دانشگاه استنفورد


- مرکز مطالعات رسانه دانشگاه کالیفرنیا


- مرکز رسانه های جدید دانشگاه برکلی


- دانشکده رسانه دانشگاه اپل نوپز


- دپارتمان روزنامه نگاری دانشگاه تگزاس


- دپارتمان ارتباطات دانشگاه کارنل


- دپارتمان ارتباطات دانشگاه مریلند


- مدرسه روزنامه نگاری دانشگاه کلمبیا


- مؤسسه مطالعات رسانه ای رویترز


مشخصات مدرکی پرسش شوندگان


91 درصد از پرسش شوندگان دارای مدرک دکترا، 7 درصد دارای مدرک کارشناسی ارش و 1 درصد دارای مدرک کارشناسی  بودند.


مشخصات جغرافیایی پرسش شوندگان


آمریکای شمالی 50 درصد؛ اروپا 35 درصد؛ آسیا و اقیانوسیه 10 درصد؛ سایر مناطق 5 درصد


مشخصات جنسیتی پرسش شوندگان


74 درصد مرد، 26 درصد زن


فابلیت اعتماد و اعتبار پرسشنامه تدوین شده


منظور از اعتبار یک تحقیق این است که آیا معرف ها واقعا مفهوم موردنظر را می سنجند یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا آن چیزی را اندازه می گیریم که قصد اندازه گیری آن را داریم؟


اعتبار خود دارای ابعاد مختلفی است. در این تحقیق سعی شده است متناسب با موضوع از اعتبار محتوایی استفاده شود. تأکید اصلی در اعتبار محتوایی بر این است که معرف ها تا چه میزان وجوه مختلف مفهوم را می سنجند. صاحبنظران و محققان بیشتر اعتبار محتوایی را به قضاوت داوران می دانند و به دنبال آن هستند که «آیا مواد یا محتوای این وسیله اندازه گیری معرف محتوا، یا مجموعه خصوصیات مورد اندازه گیری هست؟»


در مورد ابزار اندازه گیری تحقیق حاضر (که پرسشنامه می باشد) از نظرات متخصصان بهره گرفتیم. در این راستا اقدامات ذیل انجام شد:


- مشاوره و نظرخواهی تخصصی


جهت افزایش اعتبار پرسشنامه این تحقیق، از نظرات متخصصان در قالب تحقیق اولیه 2 استفاده شد. این مشاوره و نظرخواهی تخصصی به شکل زیر انجام گرفت:


1- با استفاده از نظرات 17 نفر (12 نفر خارجی و 5 نفر ایرانی) از کارشناسان برگزیده و طراز اول 4 حوزه «رسانه، فناوری اطلاعات و ارتباطات، معماری سازمانی، و آینده پژوهی» پرسشنامه باز اولیه نهایی گردید. در این مرحله هر یک از متخصصان فوق نکاتی را به نوبه خود یادآوری نمودند که در نهایی کردن اصل پرسشنامه اول مورد استفاده قرار گرفت.


2- در مرحله دوم نیز با استفاده از نظرات 42 نفر (34 نفر خارجی و 8 نفر ایرانی) از کارشناسان برگزیده و طراز اول همه 25 حوزه مرتبط با «رسانه، فناوری اطلاعات و ارتباطات، معماری سازمانی، و آینده پژوهی» پرسشنامه بسته دوم نهایی گردید. دراین مرحله واژگان واصطلاحات به کار گرفته شده در پرسشنامه دوم، با اعمال نظرات این متخصصان نهایی گردید.


- بازآزمایی


پس از دریافت 500 پرسشنامه اول و نهایی کردن نمونه 400 عددی، به فاصله دو ماه و نیم بعد (75 روز بعد) همان پرسشنامه برای 86 نفر از این نمونه نهایی با نصف سؤالات دور دوم ارسال شد. نتیجه بدست آمده دارای 4 صدم درصد اختلاف بود که روایی این پرسشنامه را تأیید کرد.


 - ضریب آلفای کرونباخ برای ارزیابی پایایی یا قابلیت اعتماد (Reliability) پرسشنامه


ضریب آلفای کرونباخ توسط کرونباخ ابداع شده و یکی از متداولترین روشهای اندازه گیری اعتمادپذیری و پایایی پرسشنامه هاست.


مقدار آلفای محاسبه شده برای این تحقیق برابر 928 درصد است، که مقدار قابل قبولی است.


 


یافته های پژوهش


فرم در رسانه های آینده


نتایج استخراج شده در این بخش نشان می دهد که در رسانه های آینده فرم به چه شکل خواهد بود. در اینجا نخست نتایج  را به صورت گزاره های به دست آمده و سپس به صورت نمودار ارائه خواهیم داد. واضح است که فشرده سازی ها به دلیل رعایت اختصار بوده است. درصد نوشته شده جلو هر گزینه مجموع درصدهای خیلی زیاد و زیاد است.


1)      رسانه های سنتی در معرض تغییر مداوم اجباری فرم قرار دارند و چه بخواهند، چه نخواهند باید فرم خود را تغییر دهند. /99درصد خیلی زیاد و زیاد/


2)      رسانه های سنتی نه تنها در معرض تغییر مداوم اجباری فرم قرار دارند، بلکه چه بخواهند، چه نخواهند به طور کامل نابود خواهند شد و فرم های کاملا متفاوتی جای آنها را خواهند گرفت. /94 درصد/


3)      «مولتی فرمت و هایپر شدن» همه محصولات رسانه ای یا استراتژی آپشن ها می گوید «هر کس، در هر لحظه، هر چه دوست دارد» باید بتواند پیدا کند، نتیجه این استراتژی آن است که همه رسانه ها چند رسانه ای می شوند؛ مثلا روزنامه به شکل متنی، صوتی؛ و تصویری منتشر شود که مخاطب به مقتضای حالش یکی را مطالعه کند. /92 درصد/


4)      باید مخاطبان اتصال دائم و بدون قطعی به تمامی محصولات رسانه ای آینده داشته باشند. (مثلا دریافت از طریق شبکه همراه جهانی، آن هم با اتصال دائم از همه نقاط کره زمین و دسترسی به همه محصولات رسانه ای از طریق سایت یا خرید آن ها) /90 درصد/


5)      دلیلی وجود ندارد که مخاطب در ساعت خاصی پای تماشای برنامه خاصی بنشیند و تنها موردی که زمان در آن معنا دارد، پخش زنده است که آن هم پس از پخش، برای همیشه در دسترس خواهد بود. /80 درصد/


6)      دلیلی وجود ندارد که در رسانه های آینده امکان فیزیکی خاصی برای پخش وجود داشته باشد و محل کار مجازی و استفاده از سروروهای قوی ابرشرکت ها مکان را در این رسانه ها حذف خواهد کرد؟ و در بُعد دریافت هم، در همه نقاط کره زمین، محلی ترین رسانه ها در دسترس خواهند بود. /82 درصد/


7)      در رسانه های آینده «پخش»، دلخواه یا سفارشی و براساس خواست مخاطبان یا حتی یک مخاطب خاص صورت خواهد گرفت.   پخش دلخواه؛ (82 درصد) ( کاد، Cast on Demand  یا COD )


8)      در رسانه های آینده، تولید، دلخواه یا سفارشی و براساس خواست مخاطبان یا حتی یک مخاطب خاص صورت خواهد گرفت. تولید دلخواه؛ پاد: ( 72 درصد)  (Producing on Demand یا POD)  


9)      همراه شدن یا موبایلی شدن، یکی از مسیرهای حتمی رسانه های آینده خواهد بود. /91 درصد/


10)  فروش محصولات رسانه ای (مانند فیلم های مستند و دانلود از سایت) که امروزه بخش مهمی از فعالیت های رسانه ای است، در آینده هم در کوتاه مدت اوج خواهد گرفت. /70درصد/


11)  مهم تر از فروش خود محصولات رسانه ای، ارزش افزوده محصولات ثانویه یا حق کپی رایت ناشی از استفاده از نام شخصیت هایی است که در محصولات رسانه ای معروف می شوند؛ مانند اسباب بازی و نوشت افزار و... که به نام این شخصیت ها فروخته می شوند. /68 درصد/


12)  تمام مباحث و محصولات رسانه ای باید امکان تعامل با مخاطبان را داشته باشند؛ مانند امکان نظردهی تعاملی /91 درصد/


13)  سایبری بودن بخش جدایی ناپذیر تمام رسانه ها است که امروزه سایت و انواع وبلاگ و کست ها و... به بخشی از تعریف و ماهیت رسانه تبدیل شده است. /92 درصد/


14)  تمام رسانه های آینده سایبرگی خواهند بود. سرعت کیفی، یا کیفیت سرعتی: های تک و های تاچ در اوج. /90 درصد/


15)  تمام رسانه های آینده سایبهروگی خواهند بود و نمی توانند از ابعاد انسانی و توجه به مفاهیم والای انسانی خالی باشند و بنابراین تمام فرم ها و ابزارهای رسانه ای در این جهت پیش خواهند رفت. /89 درصد/ 


CybHuOrg=Cybernetics+Humanitism+Organism


16)  تمام فرم ها و ابزارهای رسانه ای به گونه ای پیش خواهند رفت که بیش ترین امکان شهروندنگاری و خودپخشی را فراهم کنند. /88 درصد/


17)  تمام رسانه ها روز به روز به سمت هوشمندتر شدن حرکت خواهند کرد (خبرخوان های هوشمندتر؛  کست های هوشنمندتر؛ استفاده از GPS و RFID و حتی google earth هوشمندتر در رسانه نگاری/91 درصد/


18)  با ورود تلویزیون های 3 بعدی، 3 بعدی شدن رسانه ها و از جمله پخش مسیر تازه ای را آغاز می کنند. /85 درصد/


19)  رسانه های آینده گجتی خواهند شد؛ یعنی این که ابزارک های رسانه نگاری ساده و فوری، نقشی اساسی در رسانه نگاری این رسانه ها خواهند داشت. /80 درصد/


20)  اپلیکیشن ها، یکی از ساده ترین راه های تولید محصولات رسانه ای و شهروندنگاری و به اشتراک گذاری را در اختیار کاربران قرار خواهند داد/ /64 درصد/


21)  کوکی هر رسانه که در رایانه یا رسانه همراه مخاطب قرار می گیرد، مخاطب را به ساده ترین و فوری ترین شکل به رسانه های مورد نظرش پیوند می دهد. /73 درصد/


22)  یکی از رویکردهای رسانه ها تبدیل محصولات رسانه ای (خبر، فیلم، ...) به بازی گیم وارانه این مفاهیم در قالب بازی است. /75 درصد/


23)  در مدیا سکندلایف، مخاطبان ایده آل هایشان را می سازند و حتی تصحیح می کنند؛ و بنابراین، آدم ها براثر این فرایند پرورش می یابند و رشد می کنند. /73 درصد/


24)  Cloud Media یا Media Clouding که از ابرسرورها شروع و به محاسبات ابری منجر خواهد شد، یکی از مسیرهای محتوم رسانه ای خواهد بود که کار رسانه نگاری و تولید محصولات رسانه ای را دگرگون خواهد کرد. /75 درصد/


25)  این ابزار (یا ابزارهای مشابه) عبارت است از حضور در همه جا، حتی آن جا که هیچ رسانه نگاری حاضر نیست؛ و با استفاده از آن تولید محصولات رسانه ای مانند خبر و گزارش زنده از سراسر کره زمین از طریق آسمان صورت می گیرد؟ و نیاز مبرم حوزه رسانه نگاری است که به سمت چنین امکانی برویم. /75 درصد/


26)  ابزار اصلی و بستر پایه رسانه های آینده پهن باند است و یکی از معیارهای قدرت رسانه ها در سال های آینده، میزان پهن باند آنهاست. /86 درصد/


27)  در چند سال آینده سخت افزاری به شکل موبایلی پیشرفته و هوشمند وارد حوزه رسانه خواهد شد که تولید و پخش محصولات رسانه ای و دسترسی به رسانه های سراسر جهان براساس آن خواهد بود. /68 درصد/


28)  فرم اصلی رسانه های آینده آن است که هر سازمان رسانه ای موجودیت خود را از پلت فرمش می گیرد و قدرت و شهرت و مقبولیت آن از قدرت و شهرت و مقبولیت پلت فرمش ناشی می شود؟ (مثال ابتدایی آن فیس بوک است.) /80 درصد/


29)  رسانه ها به ناچار و به اختیار، به سمتی جهت گیری کرده اند که کپی رایت به شکل امروزین در حال از دست دادن معنا است و به سمت نوعی رایگان شدن گام بر می دارد که ابزارهای اصلی رسانه نیز ناچار به این سمت می روند و باید توجه خود را از پول درآوردن متداول امروزی، به سوی حوزه های جدیدتری معطوف کنند یا دست کم، تعریف تازه ای از کپی رایت ارائه کنند. /81 درصد/


30)  در رسانه های آینده باید ابزارها و فناوری هایی به کار گرفته شود که آرشیویی دیجیتالی و جهانی از تمام محصولات رسانه ای و نیز دیگر منابع لازم برای رسانه نگاری و تولید محصولات رسانه ای فراهم شود تا برای هر شهروند یا رسانه نگار حرفه ای امکان تولید بهترین محصول فراهم آید. /80 درصد/


31)  برای بشر، مطلوب است که دسترسی به رسانه و هر منبع اطلاعاتی بدون هر گونه ماننعی و از جمله سیم باشد /82 درصد/


32)  هشدارهای راهگشای « Alert; Alarm; Notifer» در رسانه های آینده نقش اساسی خواهند داشت، و اطلاع رسانی هوشمند را که نیاز اساسی رسانه و کاربران است، تأمین می کند. /78 درصد/


33)  ترکیب فناوری های ارتباطاتی راه دور و رسانه (TeleMedia= Telecom +Media) یکی از حوزه های رسانه در آینده خواهد بود. /65 درصد/


34)  فناوری های رسانه ای و فضای رسانه ای آینده به سمتی پیش خواهد رفت که بسیار با امروز متفاوت خواهد بود؛ مثلا اقتصاد رسانه ای ناشی از به اشتراک گذاری محصولات رسانه ای حرفه ای و محصولات رسانه ای اجتماعی یا شهروندنگارانه، اقتصادی خواهد بود که می توان بدان نام «اقتصاد اشتراک گذاری» یا Sharing Economy داد. /75درصد/


35)  IPMedia یک واقعیت مسلم دنیای رسانه های آینده است؛ و به قول CEO مایکروسافت، هیچ نوع رسانه ای وجود نخواهد داشت که بر روی شبکه های IT مدار به دست مخاطب نرسد. /89 درصد/


36)  فناوری رسانه ای  «جستجوی هوشمند معنایی»، یکی از کارهایش آن باشد که مخاطب را اسکن کند و محصول رسانه ای موردنظر را برای او بیاید؟ (چرا که پارازیت رسانه ای یا معنایی و آلودگی اطلاعاتی بسیار بیش از توان بشر برای پردازش آن است). /86درصد/


37)  صفحه نمایش رسانه های آینده در دو جهت کاملا متضاد در حال پیشروی است. از طرفی با ابر صفحه ها رو به روییم؛ و از سویی با ریزترین صفحات نانویی. و این دو تکنولوژی همزمان در یک دستگاه تحت عنوان رسانه همراه جهانی جمع خواهند شد که اندازه آن براساس نیاز و خواست کاربر تعیین خواهد شد. /84 درصد/ 


38)  یکی از فناوری هایی که در کار رسانه نگاری بسیار اثرگذار خواهد بود، فناوری چند لمسه/ مولتی تاچ اسکرین است که راه خود را آغاز کرده و تقریبا ارائه گوشی همراه بدون این فناوری، دیگر جلب توجه نخواهد کرد. /87 درصد/


39)  یکی از مسیرهای آینده فناوری رسانه، از بین رفتن فاصله بین تولید و پخش و نظرسنجی از مخاطب و اصلاح برنامه است که به صورت زنده و فوری درآمده است. (مثلا تصویربرداری و برنامه سازی در صحنه و ارسال به ماهواره و پخش زنده که تصویربرداری و ارسال به وسیله یک عینک صورت می گیرد که نمونه آن وارد بازار شده است). /81 درصد/


40)  فرم و ساختار مدیریت رسانه های آینده، مدیریت «مخاطب- اشتراکی» (مدیریت اشتراکی با مخاطبان) خواهد بود و نمی توان بدون نظر و مشارکت مخاطبان کوچک ترین اعمال مدیریتی در رسانه کرد. و هر نوع برنامه ریزی و تصمیم سازی رسانه ای فقط با مشارکت کاربران امکان پذیر خواهد بود. /91 درصد/


41)  رسانه های آینده نمی توانند یک نفره اداره شوند و باید توسط هیأت مدیره/ هیأت امنا و با اشتراک اندیشه ها و گرایش ها و تخصص ها اداره شوند؟ (نوعی مدیریت مشارکتی یا شراکتی یا اشتراکی جدید با متخصصان و حرفه ای ها). /92 درصد/


42)  مالکیت در رسانه های آینده نه خصوصی خواهد بود، نه دولتی؛ بلکه ترکیبی از این دو خواهد بود. /79 درصد/


43)  مالکیت در رسانه های در حال ظهور آینده، علاوه بر ترکیب خصوصی- دولتی؛ دارای مالکیت چهارگانه ای به شکل «خدمت؛ PGPC» خواهد بود/ یا بهترین شکل مدیریت مدرن رسانه ای خواهد بود:(79 درصد)


خصوصی- دولتی- ملی- تعاونی= خدمت؛ (PGPC=Private Governmental Public Co- Operational،    


44)  فرم، شکل یا «ساختار نیروی انسانی» در رسانه های آینده کاملا فرق خواهد کرد و نیروی انسانی، یعنی «رسانه نگاران، رسانه داران و رسانه کاران» با آن چه امروزه در این 3 حوزه وجود دارد متفاوت خواهد بود. مثلا نیروی انسانی الکترونیک، نیروی انسانی چند مهارته/ مولتی اسکیلز و انعطاف پذیر از جمله کسانی خواهند بود که در حوزه رسانه حرفشان برای مخاطبان جهانی شنیدنی و واثرگذار خواهد بود. /80 درصد/


45)  یکی از تحولات رسانه ای در آینده، حذف مکان فیزیکی و دفاتر و ساختمان های عریض و طویل است. البته ممکن است دفاتر بسیار کوچکی در حد استودیوهای پخش باقی بماند (که دلایل بسیاری برای حذف همین هم وجود دارد)؛ اما یکی از مکان های بسیار اساسی و لازم، باشگاه های سایبهورگی است که روابط انسانی همکاران حرفه ای و مخاطبان را به صورت فیس تو فیس تأمین خواهد کرد. /64 درصد/


46)  آموزش، تولید، تأمین، توزیع، مخاطب سنجی، برنامه سنجی و... رسانه های آینده، سایبری و هوشمند خواهند بود و بخشی از «آینده سایبری هوشمند» رسانه یا حتی آینده علمی رسانه خواهند بود. (این سایبری شدن با تحولاتی در مفاهیم نیز همراه خواهند بود؛ مثلاً گراف های اجتماعی جایگاه ویژه ای در تولید و ... رسانه های آینده خواهند داشت.) /78 درصد/


47)  یکی از تحولات بنیادی رسانه ای در آینده، اشتراک گردانی یا اشتراک گذاری است و تمام فرم های رسانه ای باید این ویژگی را فراهم کنند. /83 درصد/


48)  یکی از تحولات بنیادی رسانه ای در آینده، همگرایی است و تمام فرم های رسانه ای باید این ویژگی را فراهم کنند. /94 درصد/


49)  یکی از تحولات بنیادی رسانه ای در آینده، یکپارچگی و ترنسفرمری شدن است و تمام فرم های رسانه ای باید این ویژگی را فراهم کنند/ 62 درصد/ 


 

. انتهای پیام /*

دیدگاه ها و نظرات

برای ارسال نظرات از فرم پایین صفحه استفاده کنید.
مسئولیت نوشته‌ها بر عهده نویسندگان آنهاست و گذاشتن آنها به معنی تائید نظرات آنها نیست.
فرستنده: *  
پست الکترونیک:
نظر:
 
کد امنیتی:
ارسال