کد مطلب: 30625 | تاریخ مطلب: 1396/07/02
نسخه چاپی | ارسال به دوستان

الهام باقری

جدول واژگان ویراستاری برای خبرنگاران (10)

جدول واژگان ویراستاری برای خبرنگاران (10)


حرف «الف» بخش دهم:
                              


                     


ردیفواژهبرابر درست251«اَکرم» واژه عربی‌ستگران‌مایه، ارجمند، گرامی، بزرگوار؛ گرامی‌تر، بزرگ‌تر، بزرگوارتر


نمونه: ... همه مسلمین با اندیشمندان و متفکرانشان به عنوان سربازان رسول اکرم (ص) در ین سرزمین گردهم آمده اند


که باید چنین تغییر کند: ... همة مسلمانان با اندیشه‌مندان و متفکران‌شان، سربازان پیامبر گرامی (ص) هستند، که در این سرزمین گردهم آمده‌اند.252«اکسپرس» واژه فرانسوی‌ستتندرو، پرشتاب253«اکسپورت» واژه فرانسوی‌ستصادرات254«اِکسیر» معرب از یونانی‌‌ستکیمیا؛ معجون255«اِکو» واژه فرانسوی‌ستپژواک، پخش صدا؛ نام یک سازمان جهانی؛ نام آزمایش قلب256«اکولوژی» واژه فرانسوی‌ستبوم‌شناسی، دانش محیط زیست


نمونه: ... اما مشکلات این بخش همچنان به شدت اکولوژی زیست محیطی جنگلی ،دریایی و رودخانه های استان را به شدت دچار چالش کرده است.


که باید چنین تغییر کند: ... ... اما مشکلات این بخش، توان زیست‌محیطی جنگلی، دریایی و رودخانه‌های استان را به‌شدت با بحران روبه‌رو کرده است.257«اِکونومی» واژه فرانسوی‌ستدانش اقتصاد؛ اقتصادی، به‌صرفه، با صرفه‌جویی؛ در هواپیما، مقصود از «کلاس (صندلی) اکونومی»، مسافر (صندلی) عادی یا معمولی‌ست.


نمونه: هواپیمایی که برای این پرواز در نظر گرفته شده ... 116 صندلی اکونومی (معمولی) و 30 صندلی بیزنس (تجاری، بازرگانی) دارد.258«اِکیپ» واژه فرانسوی‌ستدسته، گروه


نمونه: وی از استقرار اکیپ (گروه) مطالعاتی و پژوهشی بنیاد علوی طی (در) مهرماه امسال در این شهرستان خبر داد.259«اَکیداً» واژه عربی‌ستبه‌طور مؤکد، به‌طور قطع، بی‌بروبرگرد، صددرصد


ر.ک.به: «اتفاقاً»، شماره‌ی 19


نمونه: بازپس‌گیری داروهای فروخته‌شده که از داروخانه خارج شده، اکیداً (صددرصد) ممنوع است.260«اِلّا» واژه عربی‌ستجز، مگر، به‌جز، غیر از261«الان» واژه عربی‌ستاکنون، در این هنگام، هم‌اکنون، حالا، کنون، در این روزگار،


نمونه: ... گرچه الان (اکنون، هم‌اکنون) جنگ نظامی وجود ندارد، اما دفاع فرهنگی هنوز ادامه دارد


بهتر است بنویسیم: ... گرچه دیگر در جنگ نظامی نیستیم، اما دفاع فرهنگی هنوز ادامه دارد.262«الاهیات» واژه عربی‌ستخداشناسی، دین‌شناسی


نمونه: وی علاوه (افزون) بر تحصیلات در حوزة الاهیات (خداشناسی) در رشتة روان‌شناسی نیز تحصیل کرده و روان‌درمانگر می باشد (است).263«الاغ» واژه ترکی‌ستچاپار، پیک، قاصد؛ خر264«البته» واژه عربی‌ستباری؛ بی‌گمان، بی‌شک، بی‌تردید، هرآینه؛ هرگز، هیچ‌گاه؛ هرچند265«اَلبسه» واژه عربی‌ستجمع لباس، لباس‌ها، پوشاک، پوشش


ر.ک.به: «اجداد»، شماره‌ی 33


نمونه: رضا سیار فرماندار قم نیز دراین رابطه با اشاره به ظرفیت قابل توجه موجود در استان برای تولید پوشاک و البسه خاطر نشان کرد...


که باید چنین تغییر کند: رضا سیار فرماندار قم نیز دراین باره، با اشاره به ظرفیت فراوان موجود در استان برای تولید پوشاک یادآوری کرد...266«التجا» واژه عربی‌ستپناه، پناه‌جویی، پناه گرفتن، پناه آوردن، پناه بردن


ر.ک.به: «اجداد»، شماره‌ی 33


نمونه: التجا و پناه (بردن) به دامن پرخیر و برکت کلام وحی و آیات مشحون از امید و لبریز از حیات، چنان آرامشی را در وجود آدمی به وجود می آورد که با هیچ چیز دیگری قابل قیاس نیست.267«التزام» واژه عربی‌ستهمراهی؛ تعهد، متعهد، لازم گرفتن268«التزاماً» واژه عربی‌ستبه‌ناچار، به‌اجبار، از سر ناچاری


ر.ک.به: «اتفاقاً»، شماره‌ی 19269«التفات» واژه عربی‌ستتوجه؛ لطف، مهربانی؛ بازنگری، بازنگریستن، اعتنا کردن، وانگریستن، بازپس نگریستن، گوشه‌چشمی داشتن


نمونه: نگارندة این سطور مدت‌هاست که نسبت به (درمورد) انفعال و عدم التفات (بی‌توجهی) ایران نسبت به جنگ حقوقی در عراق و سوریه هشدار داده است.270«التقاط» واژه عربی‌ستبرگرفتن، برچیدن، دانه‌چینی، دانه‌چینی از سخن؛ سر رسیدن؛ آگاهی، دیده‌وری بدون جست‌وجو


نمونه: ... حال آن‌که تو او را و تفکر شوم و التقاط (دانه‌چینی/ برگرفتن) بی‌معنایش (را) از اسلام اسرائیلی را به مسلخ می‌بردی.271«التماس» واژه عربی‌ستدرخواست بسیار، خواهش بسیار


نمونه: ... نیکی هیلی نمایندة آمریکا در سازمان ملل مدعی‌ست که کرة شمالی برای جنگ، التماس (درخواست بسیار) می‌کند.272«التهاب» واژه عربی‌ستگرمی و سوزش، آماس؛ بی‌قراری، ناآرامی؛ خشم، عصبانیت، برافروختگی؛ شعله کشیدن، برافروختن


نمونه1: هپاتیت، التهاب (سوزش/ برافروختگیِ) بافت کبد است.


نمونه2: با نگاهی به تاریخ سیاسی معاصر، به برخی واحدهای ملی برمی‌خوریم که ... در مقایسه با دیگر واحدهای ملی، به‌ویژه در دوران التهاب (ناآرامی) و ناامنی توانسته‌اند ثبات را به شهروندان خود عرضه دارند.273«اِلتیام» واژه عربی‌ستبهبود زخم، جوش خوردن زخم؛ صلح، آشتی، سازواری؛ پیوستگی


نمونه: ... بخشی از دردشان را التیام (بهبود) بخشند.274«اِلحاح» واژه عربی‌ستپافشاری، اصرار، سرکشی کردن،275«اِلحاد» واژه عربی‌ستاز دین برگشتن، از دین برگشته، بی‌دینی، بی‌اعتقادی، کفر


نمونه: شهیدان ما در ایرنا ... در اقصی (دورترین) نقاط جهان در داخل و خارج، مانند صحنة نبرد با تکفیریی‌ها یا مبارزه با الحاد (بی‌دینی) حضور دارند.276«الحاق» واژه عربی‌ستپیوست، پیوستن، ضمیمه، دررسیدن


 نمونه: هیأت وزیران ... با الحاق (پیوستن) دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت ... موافقت کرد.277«الحاقیه» واژه عربی‌ستپیوست، ضمیمه


نمونه: ... مذاکراتی برای یک توافق جدید شروع شود که می‌‌تواند الحاقیه‌‌ای (پیوستی) به برجام باشد.278«الزاماً» واژه عربی‌ستناچار، به‌ناچار، به‌اجبار، باید، بایسته، ضروری، الزامی


ر.ک.به: «اتفاقاً»، شماره‌ی 19


نمونه: ایران در شرایط (موقعیت) کنونی... الزاماً (به‌ناچار) باید هزینه‌های این چالش (بحران) را بپردازد.279«الصاق» واژه عربی‌ستچسباندن، نصب


نمونه: ...در صورت نیاز صرفاً (فقط/ تنها) با الصاق (چسباندن/ نصب) پلمپ نسبت به (برای) انجام صادرات خود اقدام نمایند.280«اَلفاظ» واژه عربی‌ستجمع لفظ، لفظ‌ها، سخنان، واژگان، کلمه‌ها


ر.ک.به: «اجداد»، شماره‌ی 33


نمونه: زمانی که ما بر جنگ الفاظ (واژگان) دامن می‌زنیم، آن‌گاه شرایط (وضعیت) تبدیل شدن آن به واقعیت ... نزدیک‌تر می‌شود...281«اُلفَت» واژه عربی‌ستخوگرفتن، خوگیری، دوستی، هم‌دمی، هم‌بستگی، آمیزش


نمونه: ... افزایش دل‌بستگی و الفت (هم‌بستگی) آنان با فضاهای آموزشی از دیگر اهداف (هدف‌های) طرح هجرت دانش‌آموزی‌ست.282«اِلقا» واژه عربی‌ستذهنیت‌سازی، رساندن، دادن283«اِلِمِنت» واژه انگلیسی‌ستعنصر، مقاومت برقی284«اَلواح» واژه عربی‌ستگِل‌نوشته‌ها


ر.ک.به: «اجداد»، شماره‌ی 33


نمونه: تصویب قانون ضد مهاجرتی برعلیه (ضد) اتباع ایرانی ...، اقدام نظام قضایی این کشور برای مصادرة الواح (گل‌نوشته‌های) باستانی متعلق به ایران، ... همه و همه حاکی از این است که ...285«اَلوار» *لرها


ر.ک. به: «اتراک»، شماره‌ی 15286«اَلوان» واژه عربی‌ستجمع لون، لون‌ها، رنگ‌ها، گونه‌ها


ر.ک.به: «اجداد»، شماره‌ی 33287«الوهیت» واژه عربی‌ستخدایی، خداوندی


نمونه: ... گروهی متون مقدس را دربردارنده و  منتقل‌کنندة نیروهای معنوی یا جادویی و ناقل پیام و بشارت و احکام الوهیت (خداوندی) و موجودات مقدس به انسان‌ها می‌دانند.
 . انتهای پیام /*

دیدگاه ها و نظرات

برای ارسال نظرات از فرم پایین صفحه استفاده کنید.
مسئولیت نوشته‌ها بر عهده نویسندگان آنهاست و گذاشتن آنها به معنی تائید نظرات آنها نیست.
فرستنده: *  
پست الکترونیک:
نظر:
 
کد امنیتی:
ارسال