کد مطلب: 30626 | تاریخ مطلب: 1396/07/11
نسخه چاپی | ارسال به دوستان

جدول واژگان ویراستاری برای خبرنگاران (11)

جدول واژگان ویراستاری برای خبرنگاران (11)

حرف «الف» بخش یازدهم:

                              

ردیفواژهبرابر درست288«اِمارت» واژه عربی‌ستفرمان‌روایی، فرمان‌روایی کردن، فرمان‌فرمایی، حکم‌رانی


نمونه: اگر ما دربرابر این امارت (حکم‌رانی)های تکفیری نمی‌ایستادیم، گسترده می‌شدند.289«اماکن» واژه عربی‌ستجمع مکان: مکان‌ها، جای‌ها، محل‌ها


ر.ک.به: «اجداد»، شماره‌ی 33


نمونه: مأموران امنیتی در زمان حاضر (اکنون) این اماکن (مکان‌ها/ جاها) را جست‌وجو می‌کنند.اماکن عمومیجاهای همگانی، فضای همگانی، سطح شهر


نمونه: این طرح با هدف ارتقای امنیت اجتماعی و امنیت عمومی، پاک‌سازی نقاط آلوده به مواد مخدر در تفرجگاه‌ها، اماکن عمومی (جاهای همگانی/ سطح شهر)، معابر (گذرگاه‌ها) و نقاط آلوده اجرایی شد.اماکن متبرکهجاهای زیارتی، زیارتگاه‌ها، امامزاده‌ها290«اِمام» واژه عربی‌ستپیشوا، رهبر، پیشرو، راهنما، مقتدا، سرکرده،امام جماعتپیش‌نماز291«اَمان» واژه عربی‌ستایمنی، اطمینان، آرامش؛ بی‌ترسی، بی‌بیمی؛ زنهار؛ پناه؛ فرصت


نمونه: حتی حیوانات هم از شر شما در امان (آرامش/ آسایش) نیستند!امان از...فریاد از...، داد از...، وای از...، پناه بر خداامان خواستنپناه‌جویی، ناتوانی در برابر چیزی، زنهار خواستن، گزندگریزی292«امپراطور*امپراتور، فرمان‌روا، پادشاه، شاه


این واژه فرانسوی‌ست. نوشتن آن با «ط» نادرست است؛ زیرا این واژه عربی نیست و در فرانسوی مخرج صدای «ط» وجود ندارد.


نمونه: رییس جمهوری که سودای امپراطوری (امپراتوری) در سر می‌پروراند.293«امتثال» واژه عربی‌ستفرمان‌برداری، پیروی کردن، فرمان‌گزاری؛ نمونه آوردن، مثال آوردن،


«امتثال» در یک معنا بار حقوقی دارد: قصاص گرفتن از قاتل. در این معنا نباید در جمله تغییر کند.


نمونه: ... یا باید از دل‌بستگی‌ها و علایق (علاقه‌های) خویش ... دست بردارد، تا بتواند امر (فرمان) خدا را امتثال (فرمان‌برداری) نماید.


بهتر است چنین تغییر کند: ... یا باید از دل‌بستگی‌های خویش ... دست بردارد، تا بتواند فرمان خدا را انجام دهد.294«امتحان» واژه عربی‌ستآزمون، پرسیدن، راستی‌آزمایی، آزمایش، سنجش، ارزیابی


نمونه: برای این‌که ما در کلاس عمدتا (اغلب) به غیر از (جز) هنرستان‌ها -که کار و فعالیت و مهارت وجود دارد- کم‌تر در دبیرستان‌ها می‌بینیم؛ و بیش‌تر می‌خوانیم و حفظ می‌کنیم تا در امتحان (آزمون‌ها) نمرة خوب بگیریم یا تست را خوب بزنیم.امتحان‌شدهآزمودهامتحان‌پس‌دادهدرست‌کار، راست‌کردارامتحان کردنآزمودن، آزمایش کردن295«اِمتداد» واژه عربی‌ستراستا، درازا؛ کشیدگی؛ دوام؛ کشش


نمونه1: اندودبرداری از روی جدارة تاریخی، ...اجرای امتداد (بازسازی) دیوار سردر، ... و سامان‌دهی (نوسازیِ) سیم‌کشی ازجمله بخش‌های این ساماندهی‌ست.


نمونه2: ... در امتداد (راستای) این مرزهای طولانی ...امتداد دادنکشانیدن، کشیدن،امتداد داشتنکشیده‌ شدن، پیاپی شدن296«امتزاج» واژه عربی‌ستآمیختن، درهم‌آمیزی، درهم‌آمیختگی، آمیزش، آمیختگی، درآمیختن، آمیخته شدن


نمونه: عربستان سعودی، حاصل امتزاج (آمیختن) اسلام وهابی و توان نظامی محمد بن سعود بود که تحت (با) هدایت انگلستان شبه جزیره را اشغال (تصرف) کردند.297«امتناع» واژه عربی‌ستخودداری، نپذیرفتن، سر باز زدن، بازایستادن، بازداشتن، بازداشتگی


نمونه: دانشجوی دعوت‌کننده از مطهری به‌ دلیل معاونت در امتناع (خودداری/ سرباز زدن) از دستورات و قوانین (قانون) دانشگاه، به پرداخت یک‌ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد.امتناع کردنسر باز زدن، بازایستادن، خودداری کردن، نپذیرفتن؛ نافرمانی کردن298«امتنان» واژه عربی‌ستسپاس، سپاس‌داری، سپاس‌گزاری، نیکویی؛ منت نهادن، منت‌گزاری


نمونه: ارسال (فرستادن) نظرات (دیدگاه‌های) تخصصی مکتوب به دبیرخانة کمیسیون تنظیم مقررات نیز مزید امتنان (سبب افزونیِ سپاس/ بسیاریِ سپاس) است.299«امتیاز» واژه عربی‌ستبرتری، برتری داشتن، جداشدگی؛ نمره؛ هوشیاری؛ دوراندیشی


«امتیاز» در یک معنا، بار حقوقی دارد: مجوزی که دولت برای ساخت چیزی یا تأسیس مرکزی به اشخاص حقیقی و حقوقی می‌دهد.


نمونه: اگر همة مردم دنیا بدون غرض به این مسأله توجه کرده باشند، حتما (بی‌گمان) امتیاز (نمرة/ برتریِ) خیلی (بسیاری) بالایی به آقای روحانی می‌دهند.300«اَمثال» واژه عربی‌ستجمع مثل: مثل‌ها، مانندها؛ مَثَل‌ها؛ حجت‌ها، دلیل‌ها


ر.ک.به: «اجداد»، شماره‌ی 33


نمونه: ... و مدافعان حرم و امثال (کسانی مانند) حججی ها، عظمت ملت ایران را برای جهانیان به نمایش گذاشته‌اند.301«اَمجد» واژه عربی‌ستبزرگوار، بزرگوارتر، جوانمرد، بزرگ302«اِمحاء» واژه عربی‌ستامحا، نابودی، ناپدید کردن، از میان برداشتن، از میان بردن، پاک‌ شدن، پاک‌سازی


الف ممدوده‌ی عربی، چیزی شبیه صدای «آ»ی فارسی‌ست. عرب‌ها برای آن‌که بتوانند الف را «آ» بخوانند، نیاز دارند پس از الف، همزه بگذارند؛ اما در فارسی این چنین مشکلی وجود ندارد. بنابراین، همزه‌ی پس از الفی که صدای «آ» می‌دهد نیازی نیست گذاشته شود و باید حذف گردد.


نمونه: در حاضر مقدار اندکی از کالاهای قاچاق کشف‌شده امحا (نابود) می‌شود...303«اِمداد» واژه عربی‌ستیاری، کمک، یاری دادن304«اَمر» واژه عربی‌ستفرمان، فرمایش، دستور؛ کار؛ موضوع، رویداد، رخداد، پیش‌آمد؛ سفارش؛ زندگی


نمونه:  ... این امر (رویداد) باعث نارضایتی سرمایه‌گذاران شده است.


بهتر است چنین تغییر کند: ... این رویداد سرمایه‌گذاران را ناراضی کرده است. (این رویداد به نارضایتیِ سرمایه‌گذاران انجامیده است.)امر کردنفرمودن، دستور دادن305«اُمَرا» واژه عربی‌ستجمع امیر: امیران، فرمان‌روایان، پادشاهان، سرداران، بزرگان دولت


ر.ک.به: «اجداد»، شماره‌ی 33


نمونه: برخی کشورها پارلمان ندارند یا اگر دارند، امرا (امیران/ فرمان‌روایان) و سلاطین (پادشاهان) آن‌ها، عزل و نصب را انجام می‌هند.306«اِمرار» واژه عربی‌ستگذران، گذراندن، گذرانیدن تأمین، صرف«امرار معاش» واژه عربی‌ستگذران زندگی، روزی‌جویی، هزینه‌بینیِ زندگی، تأمین روزی


نمونه: مردم «کاوه ملک» با دام‌داری و چای‌کاری امرار معاش می‌کنند. (روزگار می‌گذرانند.)307«اَمراض» واژه عربی‌ستجمع مرض: مرض‌ها، بیماری‌ها، ناخوشی‌ها


ر.ک.به: «اجداد»، شماره‌ی 33


نمونه: ارقامی که توسط کشاورزان در این شهرستان کشت شده ارقام مهر و مای 344 می باشد که بیشترین میزان مقاومت را به آفات و امراض داشته و از میزان محصول بیشتری نیز در واحد سطح برخوردار هستند.


باید چنین تغییر کند: رقم‌هایی (موردهایی) که کشاورزان در این شهرستان کاشته‌اند، مهر و مای 344 است، که دربرابر آفت‌ها و بیماری‌ها بیش‌ترین میزان مقاومت را دارد و میزان محصول بیش‌تری نیز در واحد سطح به دست می‌دهد.308«امریکا» *آمریکا


ر.ک.به: «افریقا»، شماره‌ی 220


نمونه: سرهنگ سعید بهشتی راد با اشاره به سخنان رئیس‌جمهوری امریکا (آمریکا) گفت ...309«اَمریه» واژه عربی‌ستحکم، دستور، فرمان؛ دستور کتبی


نمونه: بر اساس بخش‌نامه‌های صادره از مبادی ذی‌ربط از ابتدای (آغاز) سال 1396 تمامی مشمولین (مشمولان) اعزامی به خدمت دورة ضرورت - که خواستار امریه (حکم/ فرمان) در این دستگاه هستند - باید دورة آموزش رزم مقدماتی (را) در پادگان  را طی کنند (بگذرانند).310«اِمساک» واژه عربی‌ستخودداری، خودداری کردن؛ کم‌خوری؛ خسیسی، بخل، زُفتی، تنگی، کنسی؛ بازایستادن، بازداشتن، بند آمدن؛ نگاه داشتن؛ بستن


نمونه: اگر عواید (عایدی‌های) یک طرح یا پروژة اقتصادی یا عدم امساک (زیاده‌روی) در مصرف برای دورة فعلی، از عواید (سود) پس‌انداز و سپرده کردن (سپرده‌گذاری) وجوه نقد در سیستم بانکی بیش‌تر باشد...


 

. انتهای پیام /*

دیدگاه ها و نظرات

برای ارسال نظرات از فرم پایین صفحه استفاده کنید.
مسئولیت نوشته‌ها بر عهده نویسندگان آنهاست و گذاشتن آنها به معنی تائید نظرات آنها نیست.
فرستنده: *  
پست الکترونیک:
نظر:
 
کد امنیتی:
ارسال