کد مطلب: 30641 | تاریخ مطلب: 1396/09/21
نسخه چاپی | ارسال به دوستان

الهام باقری

جدول واژگان ویراستاری برای خبرنگاران (14)

جدول واژگان ویراستاری برای خبرنگاران (14)

حرف «الف» بخش چهاردهم

                                                

ردیفواژهبرابر درست358«انرژی» واژه فرانسوی‌ستتوان، نیرو، کارمایه


نمونه: اگر مردم بهای انرژی (برق/ نیروی برق) را پرداخت کنند (بپردازند) ما مطمئنا (بی‌گمان) می‌توانیم از محل همان پرداخت‌ها، علاوه (افزون) بر احداث (ساخت) شبکه‌های جدید، روشنایی معابر (گذرگاه‌ها) را نیز تأمین کنیم.359«انزجار» واژه عربی‌ستبیزاری


نمونه: آیا نباید انزجار (بیزاریِ) جهانی (را) از این مواضع را به فرصت نمایش وحدت و انسجام (هم‌سویی/ یک‌پارچگی) ملی و پرهیز از تضعیف و تفرقه (پراکندگی) تبدیل کنیم؟340«انزوا» واژه عربی‌ستکناره‌گیری، گوشه‌نشینی، کناره‌جویی، خانه‌نشینی، گوشه‌گیری، دورشدگی، یک‌سوشدگی، کنارگذاشتگی، کنارداشتگی، تنهایی


نمونه: ...  این اقدام ترامپ موجب (به) تفرقه (پراکندگی) میان واشنگتن و متحدان شد (انجامید) و آمریکا را در انزوا (تنهایی/ کنارگذاشتگی) قرار داد.341«انژکسیون» واژه فرانسوی‌ستآمپول، تزریق، آمپول‌ زدن، سوزن ‌زدن342«اُنس» واژه عربی‌ستخو گرفتن، خوگیری، خوگر شدن، نزدیکی، دوستی، همراهی، الفت؛ خرمی و بی‌پژمان، آموختگی


نمونه: حضور در واحدهای مختلف کشور، باعث (به) شناسایی متقابل، حضور در خدمت (به) بزرگان منطقه و ایجاد انس (نزدیکی) و الفت و همکاریِ صمیمانه - که خارج (بیرون) از قید و بندهای اداری - است را موجب می‌شود (می‌انجامد)343«انسان» واژه عربی‌ستمردم، آدمی


نمونه: اقامة نماز، انسان (آدمی) را از گناه و پلیدی‌ها دور می‌کند.344«اَنستیتو» واژه فرانسوی‌ستانجمن، نهاد، بنیاد، مؤسسه


نمونه: طبیبی، از دیگر برنامه‌های جهاد دانشگاهی در اوگاندا، را دیدار با دو نفر از محققان (پژوهشگر) انستیتو (مؤسسة) سرطان‌شناسی این کشور بیان کرد و گفت...345«اِنسجام» واژه عربی‌ستیک‌پارچگی، هم‌آهنگی، هم‌خوانی، هم‌سویی


نمونه:  بازدارندگی نه از طریق (با) سلاح هسته‌ای و موشکی، بلکه از انسجام (یک‌پارچگی) و وحدت داخلی و بها دادن به انتظارات و علایق (علاقه‌های) مردم و کاهش شکاف دولت و ملت به دست می‌آید، و بحث‌های سلاح و قدرت نظامی مسایل تاکتیکی‌ست.346«اِنسداد» واژه عربی‌ستبستگی، بسته شدن، تنگ شدن


نمونه: ذرات گرد و غبار با نفوذ به روزنه‌های برگ خرما و انسداد (بستن) آن، لایة عایقی بر سطح گل و کلالة نخل تشکیل داده (می‌دهند)، و از جوانه‌زنی دانة گرده جلوگیری می‌کنند.347«اَنسرینگ» واژه انگلیسی‌ستپیام‌گیر348«اِنشاء» واژه عربی‌ستانشا، سخن‌پردازی، نویسندگی، سخن‌آفرینی، سرایندگی؛ نگارش؛ نوشته‌ی ادبی، پدید آوردن


ر.ک.به: «امحاء»، شماره‌ی 302


نمونه: زیارت جامعة کبیره، توسط (را) امام دهم حضرت علی الهادی (ع) انشا شده (نوشته)، (که) و مهم‌ترین و بالاترین متن امامتی شیعه است349«اِن‌شاء الله» ترکیب عربی‌ستبه امید خدا،


نگارش این جمله‌ی عربی به شکل «انشاءالله» نادرست است.


نمونه: نیم‌قطعة ماندة ضریح تل زینبیة در کربلا توسط (را) خادمین (خادمان) ستاد عتبات استان به اتمام (پایان) رسیده (رساندند) که انشا الله (به امید خدا/ ان شاء الله) تا اربعین حسینی نصب خواهد شد.350«انشعاب» واژه عربی‌ستپراکندگی، چنددستگی، شاخه‌شاخه‌ شدن، دور شدن؛ بخش شدن،


نکته: انشعاب آب/گاز/برق، انشعاب حزبی، همگی کلیدواژه است و نمی‌توان آن را تغییر داد.


نمونه: انشعاب (جدا شدن) حلقة ترامپ از جمهوری‌خواهان351«انصار» واژه عربی‌ستجمع ناصر و نصیر؛ یاران، یاری‌دهندگان، همراهان


ر.ک.به: «اجداد»، شماره‌ی 33352«انصاف» واژه عربی‌ستدرست‌کاری، درست‌کرداری، درست‌رفتاری؛ دادخواهی، داد دادن، داد، داد منشی؛ راستی، حق‌بینی


نمونه: من با وجود این‌که برآمده از جریان اصلاحات هستم، اما معتقدم که اصلاح‌طلب و اصولگرا می‌توانند دور یک میز با تکیه بر حق و انصاف (داد منشی) و قانون و مدارا بنشینند. «انصافاً» واژه عربی‌ستبه‌حق، به‌سزا، ازروی انصاف، به‌راستی، به‌درستی


ر.ک.به: «اتفاقاً»، شماره‌ی 19


نمونه: ... این جزو سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی ایران است و انصافا (به‌حق) در دورة ریاست‌جمهوری آقای روحانی از همان روز اول ... بروز پیدا کرده (یافته) است.353«انصراف» واژه عربی‌ستبرگشتن، بازگشتن، بازگشت؛ نخواستن، چشم‌پوشی از چیزی یا کاری


نمونه: مخالفت‌های گستردة ملی و منطقه‌ای منجر به انصراف (چشم‌پوشیِ) رهبران بارسلون از برگزاری همه‌پرسی استقلال نشد (نینجامید).


یا: مخالفت‌های گستردة ملی و منطقه‌ای، رهبران بارسلون را از برگزاری همه‌پرسی استقلال منصرف نساخت.354«انضمام» واژه عربی‌ستپیوستن، پیوستگی، به‌پیوست؛ افزونی، افزون بر...، افزودن


نمونه: ... ابعاد (جنبه‌های/ شاخص‌های) مورد نیاز برای انضمام (افزودن) بیت کوین (نوعی ارز دیجیتال)، هم اقتصادی و هم زیربنایی هستند‌.355«انطباق» واژه عربی‌ستسازگاری، هم‌آهنگی، هم‌خوانی، هم‌سویی، به‌هم‌پیوستگی؛ برابری، همراهی


نمونه: بازار سرمایه، محصولات و نهادهایی را در اختیار سرمایه‌‌گذاران قرار می‌ دهد (می‌گذارد) که انطباق (هم‌سویی) آن‌ها با موازین شریعت به تأیید کمیتة فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.356«انطفاء» واژه عربی‌ستخاموش‌شدگی، خاموشی، خاموش شدن


ر.ک.به: «امحاء»، شماره‌ی 302357«اَنظار» واژه عربی‌ستجمع نظر؛ نگاه‌ها، دیدها؛ چشم‌ها؛ اندیشه‌ها، فکرها


ر.ک.به: «اجداد»، شماره‌ی 33


نمونه: از زمان بازپس‌گیری کرکوک و چاه‌های نفت ... مسعود بارزانی .... هیچ گونه ظهور رسانه‌ای نداشته و کم‌تر در انظار عمومی (جلوی دید همگان) ظاهر (نمایان) شده است.358«اَنعام» واژه عربی‌ستدر عربی جمع «نَعَم» و به معنای چارپاست؛ اما در فارسی چنین معنا می‌دهد: دست‌خوش، شیتیل، شیرینی، پول شیرینی


نمونه: کمبود کامیون، بالا بودن کرایة حمل، انعام (پول شیرینی) راننده‌ها و ده‌ها هزینه دیگر مثل (مانند): بذر، کود شیمیایی، سم و دست‌مزد کارگر، یقة من چغندرکار را گرفته‌است، و راه نجات هم ندارد.359«اِنعام» واژه عربی‌ستدهش، بخشش، بخشیدن، نیکی، خوبی360«انعطاف» واژه عربی‌ستنرمش، آمادگی برای سازش یا پذیرش یا دوامش؛ برگردانده شدن، برگشتن، برگشت


نمونه: .... شاید یکی از دلایلی که منجر به افزایش مخاطبان رادیو (منجر) شده (انجامیده)، انعطاف (نرمش) آن دربرابر همین مسأله (جدا نکردن مخاطبان شبکه‌های اجتماعی از فضای رادیو) است.361«انعقاد» واژه عربی‌ستلخته شدن خون یا شیر یا...، بسته شدن؛ بسته شدن قرارداد، برپاییِ انجمن یا پیمان


نمونه: پاکستان به دنبال انعقاد (بستن) قراردادهای مختلف واردات گاز و احداث (ساخت) خطوط در این زمینه ... بوده است.362«اِنعکاس» واژه عربی‌ستبازتاب، برگشت؛ پرتو انداختن، تابش؛ واکنش


نمونه:  انعکاس (بازتاب) واقعیت را می‌خواهم363«اَنفاس» واژه عربی‌ستجمع نفس؛ نفس‌ها، دم‌ها؛ لحظه‌ها؛ گفته‌ها، سخنان؛ راز و نیازها، دعاها؛ نسیم‌ها، بوهای خوش؛ مردم


ر.ک.به: «اجداد»، شماره‌ی 33


نمونه: مدد گرفتن از انفاس (نفس‌های) قدسی امام راحل و دعای ایشان در اولین (نخستین) روز کاری یکی از ضروریات محسوب می‌شود ...364«اِنفاق» واژه عربی‌ستبخشش، بخشیدن، بخشش کردن؛ هزینه


نمونه: برقعی با بیان این‌که انفاق (بخشش) در حوزة ادبیات دینی کشور ما، یکی از راهکارهای اصلی خروج از فقر است، گفت...ردیفواژهبرابر درست358«انرژی» واژه فرانسوی‌ستتوان، نیرو، کارمایه


نمونه: اگر مردم بهای انرژی (برق/ نیروی برق) را پرداخت کنند (بپردازند) ما مطمئنا (بی‌گمان) می‌توانیم از محل همان پرداخت‌ها، علاوه (افزون) بر احداث (ساخت) شبکه‌های جدید، روشنایی معابر (گذرگاه‌ها) را نیز تأمین کنیم.359«انزجار» واژه عربی‌ستبیزاری


نمونه: آیا نباید انزجار (بیزاریِ) جهانی (را) از این مواضع را به فرصت نمایش وحدت و انسجام (هم‌سویی/ یک‌پارچگی) ملی و پرهیز از تضعیف و تفرقه (پراکندگی) تبدیل کنیم؟340«انزوا» واژه عربی‌ستکناره‌گیری، گوشه‌نشینی، کناره‌جویی، خانه‌نشینی، گوشه‌گیری، دورشدگی، یک‌سوشدگی، کنارگذاشتگی، کنارداشتگی، تنهایی


نمونه: ...  این اقدام ترامپ موجب (به) تفرقه (پراکندگی) میان واشنگتن و متحدان شد (انجامید) و آمریکا را در انزوا (تنهایی/ کنارگذاشتگی) قرار داد.341«انژکسیون» واژه فرانسوی‌ستآمپول، تزریق، آمپول‌ زدن، سوزن ‌زدن342«اُنس» واژه عربی‌ستخو گرفتن، خوگیری، خوگر شدن، نزدیکی، دوستی، همراهی، الفت؛ خرمی و بی‌پژمان، آموختگی


نمونه: حضور در واحدهای مختلف کشور، باعث (به) شناسایی متقابل، حضور در خدمت (به) بزرگان منطقه و ایجاد انس (نزدیکی) و الفت و همکاریِ صمیمانه - که خارج (بیرون) از قید و بندهای اداری - است را موجب می‌شود (می‌انجامد)343«انسان» واژه عربی‌ستمردم، آدمی


نمونه: اقامة نماز، انسان (آدمی) را از گناه و پلیدی‌ها دور می‌کند.344«اَنستیتو» واژه فرانسوی‌ستانجمن، نهاد، بنیاد، مؤسسه


نمونه: طبیبی، از دیگر برنامه‌های جهاد دانشگاهی در اوگاندا، را دیدار با دو نفر از محققان (پژوهشگر) انستیتو (مؤسسة) سرطان‌شناسی این کشور بیان کرد و گفت...345«اِنسجام» واژه عربی‌ستیک‌پارچگی، هم‌آهنگی، هم‌خوانی، هم‌سویی


نمونه:  بازدارندگی نه از طریق (با) سلاح هسته‌ای و موشکی، بلکه از انسجام (یک‌پارچگی) و وحدت داخلی و بها دادن به انتظارات و علایق (علاقه‌های) مردم و کاهش شکاف دولت و ملت به دست می‌آید، و بحث‌های سلاح و قدرت نظامی مسایل تاکتیکی‌ست.346«اِنسداد» واژه عربی‌ستبستگی، بسته شدن، تنگ شدن


نمونه: ذرات گرد و غبار با نفوذ به روزنه‌های برگ خرما و انسداد (بستن) آن، لایة عایقی بر سطح گل و کلالة نخل تشکیل داده (می‌دهند)، و از جوانه‌زنی دانة گرده جلوگیری می‌کنند.347«اَنسرینگ» واژه انگلیسی‌ستپیام‌گیر348«اِنشاء» واژه عربی‌ستانشا، سخن‌پردازی، نویسندگی، سخن‌آفرینی، سرایندگی؛ نگارش؛ نوشته‌ی ادبی، پدید آوردن


ر.ک.به: «امحاء»، شماره‌ی 302


نمونه: زیارت جامعة کبیره، توسط (را) امام دهم حضرت علی الهادی (ع) انشا شده (نوشته)، (که) و مهم‌ترین و بالاترین متن امامتی شیعه است349«اِن‌شاء الله» ترکیب عربی‌ستبه امید خدا،


نگارش این جمله‌ی عربی به شکل «انشاءالله» نادرست است.


نمونه: نیم‌قطعة ماندة ضریح تل زینبیة در کربلا توسط (را) خادمین (خادمان) ستاد عتبات استان به اتمام (پایان) رسیده (رساندند) که انشا الله (به امید خدا/ ان شاء الله) تا اربعین حسینی نصب خواهد شد.350«انشعاب» واژه عربی‌ستپراکندگی، چنددستگی، شاخه‌شاخه‌ شدن، دور شدن؛ بخش شدن،


نکته: انشعاب آب/گاز/برق، انشعاب حزبی، همگی کلیدواژه است و نمی‌توان آن را تغییر داد.


نمونه: انشعاب (جدا شدن) حلقة ترامپ از جمهوری‌خواهان351«انصار» واژه عربی‌ستجمع ناصر و نصیر؛ یاران، یاری‌دهندگان، همراهان


ر.ک.به: «اجداد»، شماره‌ی 33352«انصاف» واژه عربی‌ستدرست‌کاری، درست‌کرداری، درست‌رفتاری؛ دادخواهی، داد دادن، داد، داد منشی؛ راستی، حق‌بینی


نمونه: من با وجود این‌که برآمده از جریان اصلاحات هستم، اما معتقدم که اصلاح‌طلب و اصولگرا می‌توانند دور یک میز با تکیه بر حق و انصاف (داد منشی) و قانون و مدارا بنشینند. «انصافاً» واژه عربی‌ستبه‌حق، به‌سزا، ازروی انصاف، به‌راستی، به‌درستی


ر.ک.به: «اتفاقاً»، شماره‌ی 19


نمونه: ... این جزو سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی ایران است و انصافا (به‌حق) در دورة ریاست‌جمهوری آقای روحانی از همان روز اول ... بروز پیدا کرده (یافته) است.353«انصراف» واژه عربی‌ستبرگشتن، بازگشتن، بازگشت؛ نخواستن، چشم‌پوشی از چیزی یا کاری


نمونه: مخالفت‌های گستردة ملی و منطقه‌ای منجر به انصراف (چشم‌پوشیِ) رهبران بارسلون از برگزاری همه‌پرسی استقلال نشد (نینجامید).


یا: مخالفت‌های گستردة ملی و منطقه‌ای، رهبران بارسلون را از برگزاری همه‌پرسی استقلال منصرف نساخت.354«انضمام» واژه عربی‌ستپیوستن، پیوستگی، به‌پیوست؛ افزونی، افزون بر...، افزودن


نمونه: ... ابعاد (جنبه‌های/ شاخص‌های) مورد نیاز برای انضمام (افزودن) بیت کوین (نوعی ارز دیجیتال)، هم اقتصادی و هم زیربنایی هستند‌.355«انطباق» واژه عربی‌ستسازگاری، هم‌آهنگی، هم‌خوانی، هم‌سویی، به‌هم‌پیوستگی؛ برابری، همراهی


نمونه: بازار سرمایه، محصولات و نهادهایی را در اختیار سرمایه‌‌گذاران قرار می‌ دهد (می‌گذارد) که انطباق (هم‌سویی) آن‌ها با موازین شریعت به تأیید کمیتة فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.356«انطفاء» واژه عربی‌ستخاموش‌شدگی، خاموشی، خاموش شدن


ر.ک.به: «امحاء»، شماره‌ی 302357«اَنظار» واژه عربی‌ستجمع نظر؛ نگاه‌ها، دیدها؛ چشم‌ها؛ اندیشه‌ها، فکرها


ر.ک.به: «اجداد»، شماره‌ی 33


نمونه: از زمان بازپس‌گیری کرکوک و چاه‌های نفت ... مسعود بارزانی .... هیچ گونه ظهور رسانه‌ای نداشته و کم‌تر در انظار عمومی (جلوی دید همگان) ظاهر (نمایان) شده است.358«اَنعام» واژه عربی‌ستدر عربی جمع «نَعَم» و به معنای چارپاست؛ اما در فارسی چنین معنا می‌دهد: دست‌خوش، شیتیل، شیرینی، پول شیرینی


نمونه: کمبود کامیون، بالا بودن کرایة حمل، انعام (پول شیرینی) راننده‌ها و ده‌ها هزینه دیگر مثل (مانند): بذر، کود شیمیایی، سم و دست‌مزد کارگر، یقة من چغندرکار را گرفته‌است، و راه نجات هم ندارد.359«اِنعام» واژه عربی‌ستدهش، بخشش، بخشیدن، نیکی، خوبی360«انعطاف» واژه عربی‌ستنرمش، آمادگی برای سازش یا پذیرش یا دوامش؛ برگردانده شدن، برگشتن، برگشت


نمونه: .... شاید یکی از دلایلی که منجر به افزایش مخاطبان رادیو (منجر) شده (انجامیده)، انعطاف (نرمش) آن دربرابر همین مسأله (جدا نکردن مخاطبان شبکه‌های اجتماعی از فضای رادیو) است.361«انعقاد» واژه عربی‌ستلخته شدن خون یا شیر یا...، بسته شدن؛ بسته شدن قرارداد، برپاییِ انجمن یا پیمان


نمونه: پاکستان به دنبال انعقاد (بستن) قراردادهای مختلف واردات گاز و احداث (ساخت) خطوط در این زمینه ... بوده است.362«اِنعکاس» واژه عربی‌ستبازتاب، برگشت؛ پرتو انداختن، تابش؛ واکنش


نمونه:  انعکاس (بازتاب) واقعیت را می‌خواهم363«اَنفاس» واژه عربی‌ستجمع نفس؛ نفس‌ها، دم‌ها؛ لحظه‌ها؛ گفته‌ها، سخنان؛ راز و نیازها، دعاها؛ نسیم‌ها، بوهای خوش؛ مردم


ر.ک.به: «اجداد»، شماره‌ی 33


نمونه: مدد گرفتن از انفاس (نفس‌های) قدسی امام راحل و دعای ایشان در اولین (نخستین) روز کاری یکی از ضروریات محسوب می‌شود ...364«اِنفاق» واژه عربی‌ستبخشش، بخشیدن، بخشش کردن؛ هزینه


نمونه: برقعی با بیان این‌که انفاق (بخشش) در حوزة ادبیات دینی کشور ما، یکی از راهکارهای اصلی خروج از فقر است، گفت.... انتهای پیام /*

دیدگاه ها و نظرات

برای ارسال نظرات از فرم پایین صفحه استفاده کنید.
مسئولیت نوشته‌ها بر عهده نویسندگان آنهاست و گذاشتن آنها به معنی تائید نظرات آنها نیست.
فرستنده: *  
پست الکترونیک:
نظر:
 
کد امنیتی:
ارسال