تیتر خبر 2

تیتر خبر 2

در قسمت قبل نکاتی را در مورد تیتر و ویژگی های آن و نیز روتیتر یادآور شدیم . در این بخش به بررسی سایر اجزای تیتر و چند نکته در مورد جذابیت تیتر می پردازیم .

تیتر خبر

قسمت اول

تیتر خبر

انواع لید ( لید های چند موضوعی)

انواع لید ( لید های چند موضوعی)

نوع دیگری از لید که در نگارش اخبار به کار می رود لیدهای چند موضوعی است. اگر در خبری چند موضوع به یک اندازه مهم باشد، برای آن لید چند موضوعی به کار می رود. به عبارت دیگر چند موضوع جداگانه که وجه اشتراکی دارند در قالب لید چند موضوعی نوشته می شود که عبارتند از:

انواع لید( لید های تک موضوعی)

انواع لید( لید های تک موضوعی)

نگارش لید خبر با توجه به عناصر خبری مندرج در آن یا شکل ارائه ی اطلاعات به چند دسته تقسیم می شود که یکی از مهم ترین آن ها لید های تک موضوعی است. همانطور که از نام لید تک موضوعی پیداست این لید تنها به یک موضوع می پردازد و به چند صورت مستقیم، عمقی، تشریحی، سوالی و نقلی هم قابل تنظیم است. بیشتر لیدهایی که در رسانه های خبری مورد استفاده قرار می گیرند لیدهای تک موضوعی هستند.

قواعد کلی یا اصول خبرنویسی

قواعد کلی یا اصول خبرنویسی

برای نگارش خبر علاوه بر توجه و درک اهمیت مفاهیم اساسی خبرنویسی که عبارت بودند از درستی، روشنی و جامعیت که پیشتر به آن پرداختیم رعایت قواعد دیگری نیز مهم و ضروری است که به اختصار به آن ها اشاره می کنیم.

نگاهی به چند  سبک نوین خبرنویسی

نگاهی به چند سبک نوین خبرنویسی

علاوه برسبک های خبری که در دروس قبلی مورد بررسی قرار گرفت سبک های دیگری نیز در خبر نویسی مورد استفاده قرار می گیرد که در این بخش به چند مورد از آن ها اشاره می شود.

   سبک هرم وارونه

سبک های خبری (News writing styles)/

سبک هرم وارونه

خبرنگار باید پس از مراحل تشخیص رویداد به عنوان خبر و گردآوری عناصر خبری، خبر را با سبکی مناسب و جذاب برای ارائه به مخاطب بنویسد. "سبک خبر" روشی است که خبرنگار برای نوشتن خبر خود انتخاب می کند و تلاش می کند تا به بهترین شکل مطالب خود را به مخاطب انتقال دهد. اگر خبرنگار در انتخاب سبک و شیوه نگارش خبر دقت لازم را نداشته باشد زحماتی که برای گردآوری و تهیه مطالب کشیده است، هدر می رود. ارزش های خبری، موضوع و نوع خبر، مخاطبان، بخش های خبری، نوع رسانه ها و دفعات انتشار، از عوامل موثر در انتخاب سبک های خبری هستند. اهداف اصلی سبک های خبری عبارتند از: تاثیرگذاری، تسخیر ذهن مخاطبان و جلب توجه آن ها، کمک به مخاطبان برای فهم راحت تر و سریع تر، تسریع در انتقال اطلاعات و تشویق و ترغیب مخاطبان به پیگیری اخبار.

مهارت های اخلاقی خبرنگار

مهارت های اخلاقی خبرنگار

اگرچه در همه عرصه ها و مشاغل"اخلاق"به عنوان عنصر مهم فرهنگ هر جامعه، از ارکان اصلی فعالیت های حرفه ای است، اما این مهم در عرصه خبر نگاری دو چندان می شود؛ چراکه خبرنگاروظیفه اطلاع رسانی را در جامعه برعهده دارد. فعالیت حرفه ای او با افکار عمومی ارتباط مستقیم دارد؛ کمترین بداخلاقی وی در فعالیت رسانه اییا پایبند نبودن به اخلاق عمومی، موجب خدشه دار شدن افکار عمومی خواهد شد. ویژگی های مهم اخلاقی که برای یک خبرنگارضروری است عبارتند از:

خبرنگار کیست؟

خبرنگار کیست؟

خبرنگار، کسی است که پس از گذراندن دوره آموزش تخصصی، با اتکا به ذوق و استعداد شخصی و استفاده از منابع خبری، وظیفه ی تهیه خبر، مصاحبه، گزارش و سایر متون خبری از رویدادها را به عهده دارد. دامنه فعالیت های خبرنگار به وسعت دنیای پیرامون اوست. خبرنگار در مورد هرآنچه که جنبه خبری داشته باشد، خبر و گزارش تهیه می کند؛ در مورد حوادث، موضوعات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و غیره.

مفاهیم اساسی در خبرنویسی

مفاهیم اساسی در خبرنویسی

خبرى را که وسایل ارتباط جمعى و یا رسانه های خبری به اطلاع مردم مى رسانند، باید درست(Accurate)، روشن(Clear)، و جامع (Complete) باشد. این مفاهیم باید از مرحله گردآورى اطلاعات حول یک رویداد تا مرحله ارائه آن در نظر گرفته شود. این سه ویژگی را مفاهیم اساسی در خبرنویسی می خوانند.

عناصر خبر

عناصر خبر

پس از بررسی ارزش های خبری که قدر و منزلت رویداد را نشان می دهند در این قسمت به تشریح توضیح "عناصر خبری " می پردازیم .

روزنامه نگاری را با ما آغاز کنید

روزنامه نگاری را با ما آغاز کنید

مدرسه خبر ایرنا در پی احساس وظیفه و تکلیف سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی به عنوان رسانه مادر در ارتقا سطح کمی و کیفی رسانه ها و ارتقاءسطح آگاهی و دانش حرفه ای خبرنگاران، دست اندرکاران رسانه و علاقه مندان به این حرفه شکل گرفته است.

1 | 2 | 3بعدی