مولفه های موثر در فرایند توسعه

مولفه های موثر در فرایند توسعه

بخش های زیر هر یک از مؤلفه ها را تجزیه و تحلیل کرده و تأثیرات آنها را در فرآیند توسعه نشان می دهند.

مدیریت رسانه و توسعه

شهلا میرزایی فر

مدیریت رسانه و توسعه

مدیریت رسانه ها

مجید محمدی کارشناس ارشد رشته مدیریت رسانه

مدیریت رسانه ها

آینده مدیریت رسانه و مدیریت رسانه های آینده(1)

علی اکبر فرهنگی، عطاءالله ابطحی

آینده مدیریت رسانه و مدیریت رسانه های آینده(1)

مدیریت رسانه و مهندسی افکار عمومی- بخش سوم و پایانی

محمدرحیم عیوضی عضو هیأت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

مدیریت رسانه و مهندسی افکار عمومی- بخش سوم و پایانی

مدیریت رسانه ای و مهندسی افکار عمومی- بخش دوم

محمدرحیم عیوضی عضو هیأت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

مدیریت رسانه ای و مهندسی افکار عمومی- بخش دوم

مدیریت رسانه ای و مهندسی افکار عمومی-بخش اول

محمدرحیم عیوضی عضو هیأت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

مدیریت رسانه ای و مهندسی افکار عمومی-بخش اول

چارچوب ها و وظایف مدیریت رسانه ها

پدیدآورنده: کریستین کاسپار؛ بیورن اورتل باخ؛ ترجمه مهرداد امیررضایی

چارچوب ها و وظایف مدیریت رسانه ها

مدیریت رسانه ها و چالش ها

پدیدآورنده: کریستین کاسپار؛ بیورن اورتل باخ؛ ترجمه مهرداد امیررضایی

مدیریت رسانه ها و چالش ها

با توجه به اشباع روند تغییرات و تحول ساختاری در تقاضاهای بازار و همگرایی بازارهای رسانه ای و نیز ارتباطات از راه دور و IT در حال حاضر مدیریت رسانه ها با چالش جدیدی روبرو شدده است. بر این اساس این مقاله به انطباق اصول مدیریت رسانه ای با چارچوب های علمی و تئوریک می پردازد و چالش های قانونی مدیریت رسانه ها را تشریح می کند، سپس به معرفی وظایف مدیریتی رسانه ها- وظایفی که با این چالش ها، موجب تغییرات خاصی می گردند- می پردازد.

گذری بر وضعیت موجود، درنگی بر وضعیت مطلوب

امید جهانشاهی

گذری بر وضعیت موجود، درنگی بر وضعیت مطلوب

مدیریت رسانه رشته­ ای میان رشته ­ای و جوان در جامعه علمی جهان است که عمر آن به کمتر از دو دهه می ­رسد. اما این گرایش نوظهور به سرعت رشد کرده است به طوری که امروز در بسیاری از دانشکده­ های جهان به خصوص در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا تدریس می­ شود. چیستی و ریشه های شکل گیری آن از دغدغه های این مقاله است به خصوص اینکه این جستار می کوشد پاسخی باشد در برابر این سؤال اساسی که وضعیت مطلوب مدیریت رسانه در ایران چگونه باید باشد. از این رو در این مطلب ابتدا عمده ترین عوامل و ریشه های شکل گیری این گرایش میان رشته ای مورد توجه قرار می گیرد. سپس با گذر بر گوناگونی تعاریفی که به دست داده شده است، رویکردهای موجود در دانشکده ها و محافل علمی مطرح می شود. همچنین می کوشیم با بررسی اجمالی عناوین درسی این رشته در دانشکده های مختلف در سرتاسر جهان، به شناخت وضعیت موجود آن در جهان برسیم. سپس وضعیت مطلوب را با توجه به عناوین درسی مشترک و نیازهای صنعت رسانه ای کشور مورد توجه قرار می دهیم.

مدیریت رسانه در عصر همگرایی رسانه 2

نوشته دکتر سید وحید عقیلی، فیروز دیندار فر کوش

مدیریت رسانه در عصر همگرایی رسانه 2

مدیریت رسانه در عصر همگرایی رسانه 1

نوشته دکتر سید وحید عقیلی، فیروز دیندار فر کوش

مدیریت رسانه در عصر همگرایی رسانه 1