یک نمونه تنظیم مصاحبه خبری

یک نمونه تنظیم مصاحبه خبری

مصاحبه ای را که در این قسمت ملاحظه می کنید به صورت خبری تنظیم شده و بخشی از مطالب به صورت نقل قول مستقیم و بخشی دیگر با نقل قول غیر مستقیم بیان شده است.

  ملاقات با بانوی سالخورده عکس معروف روز انتخابات

ملاقات با بانوی سالخورده عکس معروف روز انتخابات

آنچه درزیر می خوانید گزارشی است که تقریبا تمامی آن برگرفته از گفت وگوهایی است که گزارشگر با یک بانوی سالخورده و اعضای خانواده وی انجام داده است؛ اما متن آن به صورت یک گزارش تنظیم شده و خبرنگار اطلاعات به دست آمده از مصاحبه ها را در قالب یک گزارش و نه مصاحبه ای با سوال و جواب های پی در پی منتشر کرده است .

مصاحبه (7)

مصاحبه (7)

در این قسمت مصاحبه ای را می خوانید که مصاحبه کننده با اطلاعات کلی از سفر یک عکاس به منطقه ای ناامن پرسش هایی را مطرح می کند و با گرفتن هر پاسخ سوالی جدید را از ماجرای سفر و بر اساس پاسخ دریافت شده می پرسد. مصاحبه کشش زیادی دارد و مخاطب همانند یک داستان جذاب آن را دنبال می کند. یافتن سوژه هایی از این نوع و طراحی مصاحبه از آن ها می تواند مخاطبان زیادی را با شما همراه کند.

مصاحبه (5 و 6)

مصاحبه (5 و 6)

پس از انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پیروزی آقای دکتر حسن روحانی، خبرنگار روزنامه ایران با یک نماینده هوادار رقیب ایشان مصاحبه کرده که نمونه ای از یک مصاحبه با پرسش های باز است. خبرنگار که مشخصاً هوادار نامزد پیروز است در مصاحبه با فردی که دیدگاهی متفاوت دارد سوالاتی را مطرح می کند که عمدتاً از دل جواب های مصاحبه شونده درمی آید . در عین تفاوت دیدگاه مصاحبه شونده و مصاحبه کننده و سوالات چالشی، حد و مرزهای ادب و احترام حفظ شده و گفت و گو تا پایان به خوبی پیش رفته است .

اشکالات رایج در تیتر نویسی

اشکالات رایج در تیتر نویسی

با توجه به مطالبی که در درس بیست ویکم مطرح شد خبرهای زیر را مطالعه و تیتر مناسب تری برای هریک از آن ها انتخاب کنید.

1 | 2 | 3بعدی