یک نمونه تنظیم مصاحبه خبری

یک نمونه تنظیم مصاحبه خبری

مصاحبه ای را که در این قسمت ملاحظه می کنید به صورت خبری تنظیم شده و بخشی از مطالب به صورت نقل قول مستقیم و بخشی دیگر با نقل قول غیر مستقیم بیان شده است.

  ملاقات با بانوی سالخورده عکس معروف روز انتخابات

ملاقات با بانوی سالخورده عکس معروف روز انتخابات

آنچه درزیر می خوانید گزارشی است که تقریبا تمامی آن برگرفته از گفت وگوهایی است که گزارشگر با یک بانوی سالخورده و اعضای خانواده وی انجام داده است؛ اما متن آن به صورت یک گزارش تنظیم شده و خبرنگار اطلاعات به دست آمده از مصاحبه ها را در قالب یک گزارش و نه مصاحبه ای با سوال و جواب های پی در پی منتشر کرده است .

مصاحبه (7)

مصاحبه (7)

در این قسمت مصاحبه ای را می خوانید که مصاحبه کننده با اطلاعات کلی از سفر یک عکاس به منطقه ای ناامن پرسش هایی را مطرح می کند و با گرفتن هر پاسخ سوالی جدید را از ماجرای سفر و بر اساس پاسخ دریافت شده می پرسد. مصاحبه کشش زیادی دارد و مخاطب همانند یک داستان جذاب آن را دنبال می کند. یافتن سوژه هایی از این نوع و طراحی مصاحبه از آن ها می تواند مخاطبان زیادی را با شما همراه کند.

مصاحبه (7)

مصاحبه (7)

پرسشگری(3)

مصاحبه (5 و 6)

مصاحبه (5 و 6)

پس از انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پیروزی آقای دکتر حسن روحانی، خبرنگار روزنامه ایران با یک نماینده هوادار رقیب ایشان مصاحبه کرده که نمونه ای از یک مصاحبه با پرسش های باز است. خبرنگار که مشخصاً هوادار نامزد پیروز است در مصاحبه با فردی که دیدگاهی متفاوت دارد سوالاتی را مطرح می کند که عمدتاً از دل جواب های مصاحبه شونده درمی آید . در عین تفاوت دیدگاه مصاحبه شونده و مصاحبه کننده و سوالات چالشی، حد و مرزهای ادب و احترام حفظ شده و گفت و گو تا پایان به خوبی پیش رفته است .

مصاحبه (6)

مصاحبه (6)

پرسشگری(2)

جدول واژگان ویراستاری برای خبرنگاران (8)

الهام باقری

جدول واژگان ویراستاری برای خبرنگاران (8)

هم چنان حرف «الف»، اما این بار، بخش هشتم:

جدول واژگان ویراستاری برای خبرنگاران (7)

الهام باقری

جدول واژگان ویراستاری برای خبرنگاران (7)

در این شماره ی جدول واژگان با رعایت همان قانون های شماره های پیشین، نکته ی تازه یی را نیز به آن افزودیم. برخی مدخل ها دارای چند معنا هستند. برای ایجاد فاصله ی درست، میان هر معنا با معنای جدید، نشانه ی نقطه ویرگول (؛) گذاشته شده است.

جدول واژگان ویراستاری برای خبرنگاران (6)

الهام باقری

جدول واژگان ویراستاری برای خبرنگاران (6)

از ابتدای این روند جدید جعبه ی «ادبیات در خبر» و تهیه ی جدول واژگانی که به درد خبرنگاران می خورد، چند نکته را یادآوری کردیم که جمع بندیِ آن در این مطلب چنین می شود:

مصاحبه (5)

مصاحبه (5)

پرسشگری

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10بعدی