جدول واژگان ویراستاری برای خبرنگاران (5)

الهام باقری

جدول واژگان ویراستاری برای خبرنگاران (5)

در مطلب این هفته نیز ادامه ی حرف «الف» را پی گرفته ایم. خبرنگاران ارجمند به چند نکته ی دیگر درباره ی واژه های برابر توجه نمایند:

جدول واژگان ویراستاری برای خبرنگاران (4)

دکتر الهام باقری

جدول واژگان ویراستاری برای خبرنگاران (4)

هم چنان در مدخل الف و برابرهای واژگان با آغاز این حرف الفبای فارسی هستیم. در این مطلب، دو نکته به نکته های پیشین اضافه شده است: در برخی نمونه ها به جای نشانه ی مساوی (=)، جمله ی «که باید چنین تغییر کند» آمده. این مدخل ها، مربوط به واژگانی ست، که کاربرد آن در زبان خبر نادرست به شمار می آید. بنابراین، مانند نمونه های پیشین، نمی توان هر دو بخش نمونه (هم متن خبر، هم ویرایش نویسنده) را درست دانست؛ و تنها جمله یی درست است، که پس از این عبارت آمده باشد: که باید چنین تغییر کند.

مصاحبه (4)

مصاحبه (4)

روند مصاحبه

جدول واژگان ویراستاری برای خبرنگاران (3)

سیده الهام باقری

جدول واژگان ویراستاری برای خبرنگاران (3)

در مطلب این هفته نیز ادامه ی حرف «الف» را پی گرفته ایم. خبرنگاران ارجمند به چند نکته ی دیگر درباره ی واژه های برابر توجه نمایند:

مولفه های موثر در فرایند توسعه

مولفه های موثر در فرایند توسعه

بخش های زیر هر یک از مؤلفه ها را تجزیه و تحلیل کرده و تأثیرات آنها را در فرآیند توسعه نشان می دهند.

جدول واژگان ویراستاری برای خبرنگاران (2)

الهام باقری

جدول واژگان ویراستاری برای خبرنگاران (2)

در مطلب پیشین گفته شد، که قصد آن ا ست دایرهی واژگان درستِ خبرنگاران افزایش یابد. گاهی خبرنگار برای انتخاب یک واژه ساعت ها ذهن خود را میکاود، تا برابر واژگانیِ درست و دقیقی را در متن خبر خود بیابد و وارد نماید. از سوی دیگر، گاهی خبرنگار –ندانسته - واژه‪یی را استفاده می‬کند که از نظر دستوری نادرست است؛ برای مثال، ایراد گرته برداری دارد، یا غلط مصطلح است، یا در حوزه ی درازنویسی وارد شده. جدول هایی که از این پس در جعبه ی «ادبیات در خبر» خواهید دید، مجموعه یی از واژگان کاربردی و کمابیش عمومیِ خبرنگاران است که به ترتیب حروف الفبا مرتب شده . مطلب قبل، درباره ی حرف «آ» بود. این هفته نوبت بخش نخست حرف «الف» است.‬

مصاحبه (3)

مصاحبه (3)

آمادگی برای مصاحبه

جدول واژگان ویراستاری برای خبرنگاران(1)

الهام باقری

جدول واژگان ویراستاری برای خبرنگاران(1)

آن چه در ادامه می بینید، جدولی است برای خبرنگاران که برابرهای واژگان نادرست حوزه ی عمومیِ خبرنگاری را در اختیارشان می گذارد.این برابرها هنگام نگارش مقاله بسیار کارآمد هستند. جدولی که در چند هفته ی آینده خواهید دید، به ترتیب حروف الفبا و به دو منظور تهیه شده است:

مصاحبه (2)

مصاحبه (2)

ویژگی های دو سوی مصاحبه

مدیریت رسانه و توسعه

شهلا میرزایی فر

مدیریت رسانه و توسعه

مصاحبه (1)

مصاحبه (1)

کلیات

مدیریت رسانه ها

مجید محمدی کارشناس ارشد رشته مدیریت رسانه

مدیریت رسانه ها

جمله های خود را چه گونه می سازید؟(1)

الهام باقری

جمله های خود را چه گونه می سازید؟(1)

می دانم! جمله نویسی در زبان فارسی، از درس های ابتدایی بود و شما هم خوب بلدید جمله بنویسید! اما کاش هنوز مثل دوران کودکی می توانستیم با جمله های ساده، سر و ته یک خبر را هم بیاوریم! اما نمی شود! انگار دستی می خواهیم جمله هایمان لباس ساده و راحت شان را دربیاورند و اتوکشیده و عصا قورت داده خودشان را نشان دهند. خوب است بدانیم در زبان فارسی، جمله را از نظر ساختاری سه دسته تقسیم کرده اند. مقصود از ساختار جمله، تعداد فعل های یک جمله و تکمیل معنای آن است. گاهی جمله با یک فعل معنایش کامل می شود؛ اما گاهی، ساختارش پیچیده تر است و رابطه یی معنادار میان دو یا چند فعل شکل می گیرد. در این مطلب، قصد ما این است که جمله های فارسی را از نظر ساختاری تشریح کنیم! درست مانند پزشکان در اتاق تشریح!

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10بعدی