اخلاق حرفه ای (2)

اخلاق حرفه ای (2)

در قسمت پیشین نکاتی را در مورد اخلاق حرفه ای خبرنگاران یادآور شدیم. در این قسمت این موضوع در پی می گیریم.

اخلاق حرفه ای(1)

اخلاق حرفه ای(1)

اخلاق ، جزیی جدایی ناپذیر از حرفه ی خبرنگاری است و باید راهنمای روزنامه نگاران در تمامی مراحل کسب، تنظیم و انتشار خبر باشد. از آنجا که اخلاق متاثر از عقاید ، باورها و عرف جامعه است طبعا اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری نیاز در هر حوزه جغرافیایی، تفاوت هایی دارد اما در کلیات امر، اشتراکات زیادی در اخلاقیات حرفه ای روزنامه نگاری در سراسر جهان وجود دارد. در هر حرفه ای مجموعه ای از رفتارها و خصوصیات، به عنوان اخلاقیات پذیرفته و شناخته می شود که باید شاغلان آن حرفه، خود را ملزم به رعایت آن بدانند. در این مبحث، به عمده ترین اصولی که به عنوان اخلاقیات خبرنگاری شناخته می شود اشاره می کنیم. توجه داشته باشید بحث اخلاق حرفه ای به معنای هنجارهای عام و پسندیده اجتماعی مانند مهربانی، سلام کردن به دیگران و ... نیست؛ بلکه بحث بر سر رفتارهای خاص در محیط روزنامه نگاری است. البته رعایت هنجارها ورفتارهای پسندیده اجتماعی هم جزیی از خصوصیات یک خبرنگار است .

آینده مدیریت رسانه و مدیریت رسانه های آینده(1)

علی اکبر فرهنگی، عطاءالله ابطحی

آینده مدیریت رسانه و مدیریت رسانه های آینده(1)

دستور خط فارسی11/ عدد را چگونه بنویسیم: عددی؟ یا حرفی؟

الهام باقری

دستور خط فارسی11/ عدد را چگونه بنویسیم: عددی؟ یا حرفی؟

عددنویسی، بخشی از دستور خط فارسی ست که در رسانه با کتاب توفیر دارد. هم چنین در کتاب های علوم متفاوت نیز عددنویسی تغییر می کند. بی شک عددنویسی در تیتر و بدنه ی مطلب نیز اندکی تفاوت دارد. در گفتار این بار، قصد این است که شیوه ی عددنویسی در رسانه ها توضیح داده شود و با فرمولی کلّی و ساده و شناخت استثناهای آن فرمول، دستور خط در این زمینه سریع تر نهادینه شود.

دستور خط فارسی 10 /«الف مقصوره» چیست؟ «الف ممدوده» کدام است؟!

سیده الهام باقری

دستور خط فارسی 10 /«الف مقصوره» چیست؟ «الف ممدوده» کدام است؟!

چون خط فارسیِ کنونی با خط عربی بسیار نزدیک هم است، کلمه هایی را که از عربی به زبان فارسی آمده اند، گاهی با دستور خط عربی می نویسیم؛ گاهی با دستور خط فارسی! که باعث می شود برخی واژه ها دو یا چند املا داشته باشند. اگر یادتان باشد، همین چند املایی درمورد نگارش همزه وجود داشت. در مطلب این هفته نیز درباره ی نگارش دو حرف عربی که در فارسی راه یافته اند، و تفاوت نگارش آن ها در عربی و فارسی سخن می گوییم.

  ویژگی های خبرنگار(3)

ویژگی های خبرنگار(3)

در دو قسمت پیشین در مورد ویژگی های فردی و خصلت های شخصی خبرنگاران مطالبی را خواندید. در این بخش در مورد ویژگی های حرفه ای خبرنگار نکاتی را یادآور می شویم.

دستور خط فارسی(9) «مسأله» این است؟ یا «مسئله» این نیست؟!

سیده الهام باقری

دستور خط فارسی(9) «مسأله» این است؟ یا «مسئله» این نیست؟!

نگارش همزه در زبان فارسی، یکی از پردردسرترین دستورهای خط را دارد؛ زیرا شیوه ی نگارش آن در گذر تاریخ فرهنگستان زبان و ادب فارسی مرتب تغییر کرده است. همین تغییر مداوم، سبب شده، در نگارش رسانه یی نیز، با چند دستور خط برای یک واژه روبه رو شویم. در مطلب این هفته، ضمن بررسیِ واژگان همزه دار، درباره ی دستور خط و آسان ترین راه یادگیری و یک سان سازیِ آن ها سخن می گوییم و امیدواریم بتوانیم –مانند دستور خط دیگر زبان ها- برای همه ی واژگان همزه دار با قاعده یی کلّی، شیوه ی نگارش واحدی را در زبان فارسیِ معیار داشته باشیم، تا آموزش پذیرهای زبان و خط فارسی به آشفتگی در نگارش فارسی دچار نشوند!

ویژگی های خبرنگار (2)

ویژگی های خبرنگار (2)

در قسمت قبل با سه خصوصیت از ویژگی های فردی خبرنگار آشنا شدید که عبارت بودند از کنجکاوی،تیزبینی و سرعت انتقال. در این قسمت بخش دیگری از ویژگی های خبرنگاران حرفه ای را بیان می کنیم.

مدیریت رسانه و مهندسی افکار عمومی- بخش سوم و پایانی

محمدرحیم عیوضی عضو هیأت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

مدیریت رسانه و مهندسی افکار عمومی- بخش سوم و پایانی

مدیریت رسانه ای و مهندسی افکار عمومی- بخش دوم

محمدرحیم عیوضی عضو هیأت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

مدیریت رسانه ای و مهندسی افکار عمومی- بخش دوم

دستور خط فارسی8

سیده الهام باقری

دستور خط فارسی8

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10بعدی