دستور خط فارسی 3

سیده الهام باقری

دستور خط فارسی 3

زبان، به همان میزان که عواطف فردی را بازتاب می دهد، پدیده یی اجتماعی ست. برای درک مفاهیم انسانی در یک سرزمین، نیاز است مردم آن سرزمین با زبانی معیار سخن بگویند. این درک در گذر زمان و مکان به خطی معیار و رسمی نیز نیاز دارد، تا در عین سادگی برای آموزش، قانون هایی آسان و کم استثنا داشته باشد. در مطلب های پیشین، از نگرانی هایمان درمورد خط فارسی نوشتیم و دانستیم قانون گذاران دستور خط فارسی هنوز چاره یی درست برای آن نیندیشیده اند. در مطلب این هفته، هدف این است که بعضی اشکالات خط فارسیِ کنونی را معرفی کنیم و ببینیم آیا می شود این اشکالات را برطرف کرد یا خیر؟

گذری بر وضعیت موجود، درنگی بر وضعیت مطلوب

امید جهانشاهی

گذری بر وضعیت موجود، درنگی بر وضعیت مطلوب

مدیریت رسانه رشته­ ای میان رشته ­ای و جوان در جامعه علمی جهان است که عمر آن به کمتر از دو دهه می ­رسد. اما این گرایش نوظهور به سرعت رشد کرده است به طوری که امروز در بسیاری از دانشکده­ های جهان به خصوص در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا تدریس می­ شود. چیستی و ریشه های شکل گیری آن از دغدغه های این مقاله است به خصوص اینکه این جستار می کوشد پاسخی باشد در برابر این سؤال اساسی که وضعیت مطلوب مدیریت رسانه در ایران چگونه باید باشد. از این رو در این مطلب ابتدا عمده ترین عوامل و ریشه های شکل گیری این گرایش میان رشته ای مورد توجه قرار می گیرد. سپس با گذر بر گوناگونی تعاریفی که به دست داده شده است، رویکردهای موجود در دانشکده ها و محافل علمی مطرح می شود. همچنین می کوشیم با بررسی اجمالی عناوین درسی این رشته در دانشکده های مختلف در سرتاسر جهان، به شناخت وضعیت موجود آن در جهان برسیم. سپس وضعیت مطلوب را با توجه به عناوین درسی مشترک و نیازهای صنعت رسانه ای کشور مورد توجه قرار می دهیم.

مقدمه یی بر دستور خط فارسی2

سیده الهام باقری

مقدمه یی بر دستور خط فارسی2

در ادامه ی درس هفته ی گذشته، و چراییِ آشفتگیِ نگارش زبان فارسی و شناخت بهتر خط کنونیِ فارسی خوب است کمی از تاریخچه ی آن بدانیم.

اشکالات رایج در تیتر نویسی

اشکالات رایج در تیتر نویسی

با توجه به مطالبی که در درس بیست ویکم مطرح شد خبرهای زیر را مطالعه و تیتر مناسب تری برای هریک از آن ها انتخاب کنید.

مقدمه یی بر دستور خط فارسی1

سیده الهام باقری

مقدمه یی بر دستور خط فارسی1

مدیریت رسانه در عصر همگرایی رسانه 2

نوشته دکتر سید وحید عقیلی، فیروز دیندار فر کوش

مدیریت رسانه در عصر همگرایی رسانه 2

گرته برداری3

سیده الهام باقری

گرته برداری3

در مجموعه ی 3 بخش درس گرته برداری، 16 مورد اشتباه آورده شد. این ها بیش ترین اشتباه های روزنامه نگاران در حوزه ی گرته برداری ست. هرچند گناه اصلی به گردن مترجمان است، بی توجهیِ روزنامه نگاران و نویسندگان را نیز نمی توان نادیده گرفت! در دو درس پیش، شما با گرته برداری های زیر آشنا شدید: بی تفاوت، به نوبه ی خود، خودکفا، «در ارتباط با» و خانواده اش، در راستای (درس نخست)، حمام گرفتن، رنج بردن، روی کسی حساب کردن، شانس، فراز، فکر کردن (درس دوم). در این درس گروه پایانیِ گرته برداری های رایج در حوزه ی خبرنویسی و روش درست نویسیِ آن را آورده ایم که موارد زیر است: قابل ملاحظه، کاندید، نرخ، نقطه نظر. امید که دیگر به این فهرست، واژه، ترکیب یا جمله ای اضافه نشود و اندک اندک همین موارد نیز از نوشته های رسمی، به ویژه خبری حذف گردد.

تیتر خبر 2

تیتر خبر 2

در قسمت قبل نکاتی را در مورد تیتر و ویژگی های آن و نیز روتیتر یادآور شدیم . در این بخش به بررسی سایر اجزای تیتر و چند نکته در مورد جذابیت تیتر می پردازیم .

مدیریت رسانه در عصر همگرایی رسانه 1

نوشته دکتر سید وحید عقیلی، فیروز دیندار فر کوش

مدیریت رسانه در عصر همگرایی رسانه 1

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10بعدی