گرته برداری2

سیده الهام باقری

گرته برداری2

در درس نخست گرته برداری، هشت مورد از اشتباهات مترجمان را که در خبرنویسی نیز رایج شده است- بیان کردیم. برخی موارد گرته برداری به حوزه ی صدا و سیما مربوط می شود که پیشنهاد می کنم این موارد را از کتاب «غلط ننویسیم» خودتان بخوانید؛ مانند: فراموشش کن، کسی را فهمیدن. در این درس گروه دیگری از گرته برداری های رایج در حوزه ی خبرنویسی معرفی شده است، تا ضمن دیدن نمونه های نادرست، روش درست نویسیِ جمله را تمرین نماییم:

تیتر خبر

قسمت اول

تیتر خبر

گرته برداری 1

سیده الهام باقری

گرته برداری 1

انواع لید ( لید های چند موضوعی)

انواع لید ( لید های چند موضوعی)

نوع دیگری از لید که در نگارش اخبار به کار می رود لیدهای چند موضوعی است. اگر در خبری چند موضوع به یک اندازه مهم باشد، برای آن لید چند موضوعی به کار می رود. به عبارت دیگر چند موضوع جداگانه که وجه اشتراکی دارند در قالب لید چند موضوعی نوشته می شود که عبارتند از:

انواع لید( لید های تک موضوعی)

انواع لید( لید های تک موضوعی)

نگارش لید خبر با توجه به عناصر خبری مندرج در آن یا شکل ارائه ی اطلاعات به چند دسته تقسیم می شود که یکی از مهم ترین آن ها لید های تک موضوعی است. همانطور که از نام لید تک موضوعی پیداست این لید تنها به یک موضوع می پردازد و به چند صورت مستقیم، عمقی، تشریحی، سوالی و نقلی هم قابل تنظیم است. بیشتر لیدهایی که در رسانه های خبری مورد استفاده قرار می گیرند لیدهای تک موضوعی هستند.

و باز هم: غلط مصطلح/ ادامه...

سیده الهام باقری

و باز هم: غلط مصطلح/ ادامه...

این بار نیز: غلط مصطلح

سیده الهام باقری

این بار نیز: غلط مصطلح

درباره ی غلط مصطلح در درس پیش توضیح هایی دادیم؛ اما مگر تمام می شود؟! رسانه نویس ها آن قدر این غلط ها را دوست دارند، که به این سادگی دست از آن برنمی دارند. روانش شاد، استاد ابوالحسن نجفی که سال 1367 غلط های مصطلح آن سال های زبان معیار را جمع کرد و در بخشی از کتاب غلط ننویسیم جای داد. از آن سال تاکنون این کتاب بارها و بارها تجدید چاپ شد و بیش از هشتاد هزار نسخه ی آن فروش رفت و همواره سرفصل درسیِ دانشجویانی بود که در حوزه ی زبان معیار می خواستند مدرک بگیرند. بی گمان برطرف کردن تمامیِ غلط های مصطلح نوشتار و کلام هر روزنامه نگار ممکن نمی شود، مگر با تمرین و تمرین و تمرین.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10بعدی