فعل های زبان فارسی(2)

فعل های زبان فارسی(2)

در درس پیش یادآوری نمودیم که هرچه تعداد فعل های یک زبان بیش تر باشد، زبان پویاتر است و می تواند خود را به روزتر نگه دارد. از این نظر زبان فارسی بسیار غنی ست. فعل های بی قاعده و باقاعده و مرکب دوجزیی را در درس پیشین معرفی کردیم. در این درس سه فعل:مرکب سه جزئی، پیشوندی و عبارت فعلی را بررسی می کنیم.

   سبک هرم وارونه

سبک های خبری (News writing styles)/

سبک هرم وارونه

خبرنگار باید پس از مراحل تشخیص رویداد به عنوان خبر و گردآوری عناصر خبری، خبر را با سبکی مناسب و جذاب برای ارائه به مخاطب بنویسد. "سبک خبر" روشی است که خبرنگار برای نوشتن خبر خود انتخاب می کند و تلاش می کند تا به بهترین شکل مطالب خود را به مخاطب انتقال دهد. اگر خبرنگار در انتخاب سبک و شیوه نگارش خبر دقت لازم را نداشته باشد زحماتی که برای گردآوری و تهیه مطالب کشیده است، هدر می رود. ارزش های خبری، موضوع و نوع خبر، مخاطبان، بخش های خبری، نوع رسانه ها و دفعات انتشار، از عوامل موثر در انتخاب سبک های خبری هستند. اهداف اصلی سبک های خبری عبارتند از: تاثیرگذاری، تسخیر ذهن مخاطبان و جلب توجه آن ها، کمک به مخاطبان برای فهم راحت تر و سریع تر، تسریع در انتقال اطلاعات و تشویق و ترغیب مخاطبان به پیگیری اخبار.

مهارت های اخلاقی خبرنگار

مهارت های اخلاقی خبرنگار

اگرچه در همه عرصه ها و مشاغل"اخلاق"به عنوان عنصر مهم فرهنگ هر جامعه، از ارکان اصلی فعالیت های حرفه ای است، اما این مهم در عرصه خبر نگاری دو چندان می شود؛ چراکه خبرنگاروظیفه اطلاع رسانی را در جامعه برعهده دارد. فعالیت حرفه ای او با افکار عمومی ارتباط مستقیم دارد؛ کمترین بداخلاقی وی در فعالیت رسانه اییا پایبند نبودن به اخلاق عمومی، موجب خدشه دار شدن افکار عمومی خواهد شد. ویژگی های مهم اخلاقی که برای یک خبرنگارضروری است عبارتند از:

خبرنگار کیست؟

خبرنگار کیست؟

خبرنگار، کسی است که پس از گذراندن دوره آموزش تخصصی، با اتکا به ذوق و استعداد شخصی و استفاده از منابع خبری، وظیفه ی تهیه خبر، مصاحبه، گزارش و سایر متون خبری از رویدادها را به عهده دارد. دامنه فعالیت های خبرنگار به وسعت دنیای پیرامون اوست. خبرنگار در مورد هرآنچه که جنبه خبری داشته باشد، خبر و گزارش تهیه می کند؛ در مورد حوادث، موضوعات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و غیره.

فعل های زبان فارسی 1

فعل های زبان فارسی 1

پویاییِ هر زبانی را با شمار فعل های آن می شناسند، که رابطه ی مستقیمی دارد با گستره ی جمله هایی که می توان با آن ها ساخت. روشن است که هرچه تعداد جمله های یک زبان بیش تر باشد، آن زبان گسترش زبانی، فرهنگی و ادبیِ بیش تری می یابد. زبان فارسی از این نظر زبان قدرتمندی ست؛ زیرا روش های دقیقی برای ساخت فعل و افزایش گستره ی زبانیِ خود دارد. در این درس، ساخت سه گونه فعل: بی قاعده، باقاعده و مرکب و راهکارهای نگارشی، ویرایشی و کاربردیِ هریک بررسی شده است.

عکس برای مطبوعات از ایده تا ارائه

عکس برای مطبوعات از ایده تا ارائه

تاکنون در حیطه عکاسی مطبوعاتی دو شاخه عمده عکاسی خبری و مستند اجتماعی معرفی شد. با این دانش که بقیه شاخه های عکس در مطبوعات از این دو سرچشمه می گیرند.

کارگاه مفاهیم اساسی خبر

کارگاه مفاهیم اساسی خبر

در خبرهای زیر چه مفاهیم اساسی خبری در تدوین متون رعایت نشده است؟ پاسخ خبرهای اصلاح شده را به نشانی پست الکترونیکی مدرسه خبر ایرنا newsschool@irna.ir ارسال کنید.

میانجی های زبان فارسی 1

میانجی های زبان فارسی 1

در زبان فارسیِ امروزی، هنگامی که دو مصوّت کنار هم قرار بگیرند، بین شان میانجی می خوانیم و می نویسیم. اغلبِ این میانجی ها، یای میانجی است؛ اما میانجی های دیگری هم در زبان فارسیِ کنونی داریم. در این درس ضمن بررسیِ جا و نگارش درست میانجی های فارسی، برخی تفاوت های نگارشیِ آن را میان نهادهای مربوط بیان می کنیم.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10بعدی